دانلود مقاله تعیین نواحی آنتی ژنیک ۳۱۱ آمینواسید ناحیه کربوکسیل ادهزین Haps هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول

0

مقاله تعیین نواحی آنتی ژنیک ۳۱۱ آمینواسید ناحیه کربوکسیل ادهزین Haps هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تعیین نواحی آنتی ژنیک ۳۱۱ آمینواسید ناحیه کربوکسیل ادهزین Haps هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول
مقاله نواحی آنتی ژنیک
مقاله C-Haps

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدداور
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدفضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصادقی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پروتئین Haps در تداخل اولیه هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول با سلول های اپیتلیال دستگاه تنفس انسان نقش کلیدی را بازی می کند. در حالی که دیگر پروتئین های خارج سلولی هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول از نظر ژنتیکی بسیار متغیر می باشند، Haps به میزان قابل توجهی در میان سویه های هموفیلوس آنفلوانزا حفظ شده است. در مطالعات اخیر اثبات شده است که فعالیت اتصالی Haps، در ۳۱۱ آمینواسید ناحیه کربوکسیل (C-Haps) آن قرار دارد و همچنین نشان داده شده است که C-Haps قادر به القاء پاسخ ایمنی محافظت کننده در مقابل استقرار هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول می باشد.
روش بررسی: سازه pET24a-chaps حامل سکانس C-Haps هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول ۱۷۶۶ PTCC ساخته شد. سکانس آمینواسیدی C-Haps این مطالعه با سکانس C-Haps 3 سویه دیگر هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول (p860295, TN106, N187) مقایسه و نواحی آنتی ژنیک آن توسط نرم افزار بیوانفورماتیک تعیین شدند. سازه نوترکیب pET24a-chaps در میزبان اشرشیاکلی سویه BL21(D3E) بیان شد و توسط تکنیکهای SDS-PAGE و وسترن بلات مورد تائید قرار گرفت. پروتئین نوترکیب C-Haps توسط تکنیک کروماتوگرافی تمایلی تخلیص شد.
یافته ها: مقایسه توالی آمینواسیدی rC-Haps مورد مطالعه با سکانس های آمینواسیدی C-Haps موجود در بانک ژن، بیش از ۹۷% همسانی را نشان داد و نمودار آنتی ژنیسیته، ۹ جایگاه آنتی ژنیک مشترک و قوی را تعیین کرد که دقیقا در مناطق حفظ شده بین سویه های مختلف هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول مطالعه شده قرار داشت.
نتیجه گیری: به دلیل حضور جایگاه های آنتی ژنیک مشترک بین هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول ۱۷۶۶ PTCC و دیگر سویه-های مطالعه شده، بنابراین C-Haps به دست آمده در این مطالعه از نظر تئوری می تواند به عنوان کاندیدای واکسن علیه سویه های مختلف هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول سایر نواحی جغرافیائی نیز به کار رود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.