دانلود مقاله تلاش برای عدالت آموزشی: تبیین فرایند ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری، یک مطالعه گراندد تئوری

0

مقاله تلاش برای عدالت آموزشی: تبیین فرایند ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری، یک مطالعه گراندد تئوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اخلاق زیستی از صفحه ۲۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تلاش برای عدالت آموزشی: تبیین فرایند ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری، یک مطالعه گراندد تئوری
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت آموزشی
مقاله ارزشیابی بالینی
مقاله دانشجوی پرستاری
مقاله گراندد تئوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواری سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عرصه هایی که معیارها و ارزش های اخلاقی نقش غیرقابل انکاری را در تصمیم گیری ها و رفتارهای نهایی ایفا می کند تحصیل علم و دانش است. فرایند ارزشیابی موثر، دانشجویان باصلاحیت را وارد عرصه عمل می کند، از این رو انتظار می رود که نظام آموزشی بر آماده سازی دانشجویان جهت مراقبت در شرایط پیچیده و کسب دانش، نگرش و مهارت های لازم تاکید کند. بدین منظور پژوهش حاضر با هدف تبیین فرایند ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری در بخش های داخلی جراحی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر مطالعه گراندد تئوری است که در سال ۱۳۹۰ انجام شد. مشارکت کنندگان ۱۴ نفر از اساتید و ۲۴ نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری بودند و نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف و تا رسیدن به اشباع داده ها انجام گرفت. گردآوری داده ها با روش مصاحبه بود. تمام مصاحبه ها ضبط، دستنویس و سپس خط به خط تحلیل شد و از نرم افزار One Note 2010 برای ثبت مصاحبه ها و کدهای استخراج شده استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از روش اشتراس کوربین ۱۹۹۸ استفاده شد.
یافته ها: در روند تحلیل داده ها از ۶۳ طبقه اولیه، طبقاتی که دارای ویژگی یکسان بودند در یک طبقه قرار گرفته و به ۱۶ طبقه و سپس بر اساس خصوصیات مشترک و در سطح انتزاعی تر به ۶ درونمایه تبدیل شدند. درون مایه ها عبارت بودند از احترام (احترام به شخصیت و فردیت دانشجو)، شناسایی (شناسایی استاد و دانشجو از موقعیت آموزشی)، ارائه (ارائه استاد و ارائه دانشجو از فعالیت های خود)، درک (درک استاد و دانشجو از توانمندی های خود و درک تعارضات واقعی کار)، قضاوت (سطحی نگر، مبتنی بر اهداف غیرواقعی، شرطی و ناکامل)، پاسخ (رضایتمندی، بی علاقگی، تغییر در سیستم، تلاش در جهت ارزشیابی منصفانه) و در نهایت متغیر مرکزی تلاش برای عدالت آموزشی شناخته شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.