دانلود مقاله تنوع ژنتیکی جمعیت های اسپرس (.Onobrychis altissima Grossh) بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی

0

مقاله تنوع ژنتیکی جمعیت های اسپرس (.Onobrychis altissima Grossh) بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۶۷ تا ۴۸۱ منتشر شده است.
نام: تنوع ژنتیکی جمعیت های اسپرس (.Onobrychis altissima Grossh) بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی و مورفولوژیکی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرس
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله صفات زراعی و مورفولوژیکی
مقاله همبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتی فرنگیس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در کلکسیون اسپرس بانک ژن گیاهی ملی ایران، تعداد ۱۳۷ جمعیت اسپرس زراعی (Onobrychis altissima Grossh.) در قالب طرح آگمنت با ۳ شاهد در سال ۱۳۸۸ در مزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج کاشته شدند. محاسبات آماری مشتمل بر برآورد پارامترهای میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات صفات، شاخص شانون، محاسبات ضرایب همبستگی و دسته بندی خوشه ای انجام شد. نتایج تنوع قابل توجهی در صفات مورد مطالعه نشان داد. صفت نسبت برگ به ساقه در مقایسه با سایر صفات برای تشخیص جمعیت ها تنوع پذیرتر و صفات طول و عرض نیام از تنوع کمتری برخوردار بودند. دو صفت وزن صد دانه و ارتفاع گیاه در ۵۰% گلدهی همبستگی مثبت و معنی داری را نشان دادند. تجزیه خوشه ای بر اساس صفات اندازه گیری شده با استفاده از روش وارد، ۱۳۷ جمعیت را در شش گروه قرارداد. تنوع ژنتیکی جمعیت ها با پراکندگی جغرافیایی آن ها مطابقت نداشت. با توجه به درصد انحراف میانگین از میانگین کل، جمعیت های موجود در کلاستر دوم به علت میزان بالای شاخص نسبت برگ به ساقه نسبت به میانگین کل حائز اهمیت بودند و می توانند برای افزایش پروتئین و کیفیت علوفه اسپرس در برنامه های به نژادی مورد توجه قرار گیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.