دانلود مقاله توسعه بام سبز در ایران با رویکرد پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
مرتضی خرسند نیکو – کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری، دانشگاه تهران

چکیده:
امروزه با وجود تشکلهای دوستدار محیط زیست طبیعت از دست انسان در امان نیست. کشورهای پیشرفته بیش از هفتادهزار ماده شیمیایی مختلف تولید می کنند که بیشتر آنها بطور کامل از نظر ایمنی آزمایش نشده اند. استفاده نامحتاطانه ازاین مواد ، مواد غذایی و آب و هوای ما را آلوده کرده ، اکوسیستم هایی را که ما به آنها متکی هستیم، شدیداً تهدید میکند .این مشکلات که پس از انقلاب صنعتی با سرعت بسیار بیشتری افزایش پیدا می کند تنها بخش کوچکی از نتایج حاصل ازرشد بی رویه ی جمعیت و استفاده ی نادرست از منابع طبیعی است. کشور ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه،نیازمند حرکت به سوی توسعه پایدار به منظور تضمین آینده ی نسل فرداست. از جمله راهکارهای موثر در جهت دستیابیبه توسعه پایدار می توان به سیستم بام سبز اشاره کرد که در چند دهه ی اخیر در کشورهای پیشرفته دنیا بسیار موردتوجه قرار گرفته است، اما در کشور ما ایران هنوز آنطور که باید و شاید شناخته نشده است. مقاله حاضر به روش مطالعاتکتابخانه ای و با بررسی روش های اجرایی خارجی و شرایط اجرا در ایران تدوین شده است و تلاش دارد ابتدا به بیانویژگی های بام سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار و سپس به ارائه راهکار جهت اجرای بام سبز در کشور بپردازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.