دانلود مقاله جایگاه فناوری مدرن در نارسایی کالبدی ابنیه معاصرتجاری از منظر معماری: (مطالعه موردی ابنیه تجاری مناطق ۱ و ۳ تهران)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نیلوفر محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری در موسسه آموزش عالی آبا

چکیده:
همواره نسبت میان فناوری و معماری مدرن را از دیدگاه های گوناگونی بررسی کرده اند. به طور کلی می توان گفت که نیازهای معماری و مسیری که معماری امروز در آن گام بر می دارد منجر به پدیدار شدن فناوری نوین می گردد. پژوهشگران نقش فناوری را در پیدایش معماری مدرن بسیار مهم می دانند و برخی ریشه به وجود آمدن معماری امروز را در ایجاد نگاه های نوین به تکنولوژی می دانند. تکنولوژی مدرن در عرصه های مختلف معماری معاصر ایران نیز حضور فعال و جدی دارد و آثار آن در اشکال، فضاها و کالبد اثر معماری نمایان است اما از تأثیرات آن غفلت شده و بدان به مثابه ابزاری خنثی و بی اثر نگریسته شده است. چنیننگاه و نگرشی به تکنولوژی سبب شده تا در کالبد ابنیه شاهد خلل و نارسایی هایی باشیم. آنچه در این مقاله مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است نسبت میان تکنولوژی و معماری صرف نیست بلکه با شناخت از این نارسایی های کالبدی به دنبال این هستیم که آیا شناخت و به کاربردن صحیح و دقیق و مناسب این فناوری به تنهایی برطرف کننده نارسایی های کالبدی ابنیه مدرن امروز ما هستند؟ آیا فقدان دانش کافی و عدم تسلط معماران به آن پدیدار آورنده این نارسایی ها هستند؟ در پایان برای پاسخ سوالات این چنینی به مطالعه دقیق کالبدی برخی ابنیه تجاری (در منطقه ۱ و ۳ شهرداری تهران) از منظر معماری می پردازیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.