دانلود مقاله جداسازی و بررسی بیان واریانت MdMYB10b در سیب گوشت قرمز و مطالعه آللیسم ژنهای مسوول رنگ قرمز در سیب

0

مقاله جداسازی و بررسی بیان واریانت MdMYB10b در سیب گوشت قرمز و مطالعه آللیسم ژنهای مسوول رنگ قرمز در سیب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۳۶ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: جداسازی و بررسی بیان واریانت MdMYB10b در سیب گوشت قرمز و مطالعه آللیسم ژنهای مسوول رنگ قرمز در سیب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتوسیانین
مقاله آلل
مقاله بیان ژن
مقاله سیب گوشت قرمز
مقاله رنگ قرمز
مقاله MdMYB10

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: یدالهی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدسلطانی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خانواده ژنی MYB به عنوان یکی از بزرگترین فاکتورهای رونویسی در گیاهان نقشهای متعددی بر عهده دارند که یکی از مهم ترین آنها تنظیم سطح آنتوسیانین در پیکره گیاه است. در سیب (Malus×domestica) سه ژن MdMYB1، MdMYBA و mdMYB10 با کنترل سطح آنتوسیانین مسوول توسعه رنگ قرمز می باشند.در این مطالعه ضمن جداسازی یک واریانت از ژن MdMYB10، با نام MdMYB10b، از یک سیب گوشت قرمز بومی ایران الگوی بیانی آن در بافتهای مختلف تعیین شد. این ژن در تمامی بافتهای قرمز گیاه شامل برگ، بذر، پوست و گوشت میوه بیان شد در حالی که در رقم کنترل (گوشت سفید) هیچ بیانی مشاهده نشد. با توجه به نتایج این مطالعه و بررسی بیوانفورماتیکی ژنهای مسوول رنگ قرمز و نیز استفاده از توالی کامل ژنوم سیب پیشنهاد شد که این سه همولوگ MYB (10, 1, A) به عنوان آللهای یک لوکوس در نظر گرفته شوند. همچنین یک الگوی بیانی وابسته به بافت و ژنوتیپ ارائه شد که بر این اساس آلل MdMYB1 و MdMYBA در هر دو ژنوتیپ گوشت سفید و قرمز وجود دارد و تنها در پوست عمل می کنند در حالی که MdMYB10 تنها در ژنوتیپ گوشت قرمز موجود بوده و در همه بافتها عملکرد دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.