دانلود مقاله حذف آلاینده فرم آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده

0

مقاله حذف آلاینده فرم آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: حذف آلاینده فرم آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم آلدئید
مقاله خاکستر استخوان
مقاله ظرفیت جذب
مقاله منحنی شکست
مقاله اصلاح سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنگ کوی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین علی
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فرم آلدئید یکی از ترکیبات آلی فرار سمی است که بایستی از هوای آلوده حذف شود. یکی از روش های موجود برای حذف فرم آلدئید، فرآیند جذب سطحی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اصلاح سازی خاکستر استخوان بر ویژگی ها و ظرفیت جذبی آن در حذف گاز فرم آلدئید بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، دو نوع جاذب خاکستر استخوان سیاه معمولی (BBC) و خاکستر استخوان سیاه اصلاح شده (Modified- BBC ) تولید شده بود. مساحت سطح و حجم منافذ جاذب ها به روش مساحت سطح برونر- امت- تلر (BET) تعیین شده بود. مرفولوژی و ساختار سطحی جاذب ها توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیزور پراش انرژی اشعه ایکس (EDX) تعیین گردید. در جاذب های خاکستر استخوان، به منظور بررسی ویژگی های شکست و ظرفیت جذب بر حسب غلظت ورودی فرم آلدئید، آزمایش های جذب تحت شرایط یکسان در دمای ۲۵±۱oC انجام گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مساحت سطح و حجم منافذ در Modified-BBC (118.58 m2/g و ۰٫۳۷۴ cm3/g) بود. آنالیز EDX نشان داد که میزان کلسیم Modified- BBC کاهش یافته بود. همچنین نتایج نشان داد که در Modified- BBC نسبت به BBC، میانگین زمان تعادل جذب طولانی تر (P<0.05) و نیز میانگین میزان ظرفیت جذب بیشتر بود (P<0.05).
نتیجه گیری: اصلاح سازی جاذب های مناسب؛ همچون خاکستر استخوان سیاه به سبب ارتقای ساختار تخلخلی سطح و ظرفیت جذب، می تواند کارآیی حذف فرم آلدئید در هوا را افزایش دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.