دانلود مقاله حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه ای خودکارآمدی و حرمت خود

0

مقاله حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه ای خودکارآمدی و حرمت خود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه ای خودکارآمدی و حرمت خود
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت از زندگی
مقاله حمایت اجتماعی ادراک شده
مقاله خودکارآمدی
مقاله حرمت خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل برای ارتباط حمایت اجتماعی، خودکارآمدی، حرمت خود و رضایت از زندگی بود. ۲۱۳ دانش آموز مقطع دبیرستان (۱۱۱ دختر، ۱۰۲ پسر) برای شرکت در این مطالعه به روش نمونه برداری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، دالم، زیمت و فارلی، ۱۹۸۸)، مقیاس خودکارآمدی عمومی (شرر و دیگران، ۱۹۸۲)، مقیاس حرمت خود (رزنبرگ، ۱۹۶۵) و مقیاس رضایت از زندگی (دینر، امانس، لارسن و گریفین، ۱۹۸۵) را پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان دادند حمایت اجتماعی با سه متغیر خودکارآمدی، حرمت خود و رضایت از زندگی رابطه مثبت معنادار دارد. افزون بر آن، رابطه حرمت خود با رضایت از زندگی و رابطه خودکارآمدی با حرمت خود مثبت و معنادار بود. در مجموع یافته ها نشان دادند حمایت اجتماعی بر رضایت از زندگی اثر مستقیم دارد و به واسطه خودکارآمدی و حرمت خود بر رضایت از زندگی به صورت غیرمستقیم تاثیر گذار است. نتایج این پژوهش ضرورت توجه به منابع حمایت اجتماعی در تقویت خودکارآمدی، حرمت خود و رضایت از زندگی نوجوانان را مورد تاکید قرار داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.