دانلود مقاله رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

0

مقاله رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۲۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیات علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله کیفیت تدریس
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری پریوش
جناب آقای / سرکار خانم: قورچیان نادرقلی
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودیان جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف عمده این پژوهش، مطالعه رابطه بین خودکارآمدی استادن و تعهد سازمانی آنان با کیفیت تدریس آنان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل ۲۱۸۱ نفر اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای طبقه ای تعداد ۴۳۶ نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای جمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته سنجش کیفیت تدریس با ۲۷ عبارت در مقیاس لیکرت و آلفای کرونباخ ۰٫۸۶۱، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر، و پرسشنامه خودکارآمدی معلمان شوارتزر و همکاران بود. در این پژوهش برای مشخص کردن سهم عوامل خودکارآمدی و تعهد سازمانی استادان بر کیفیت تدریس از رگرسیون چندگانه و مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. هم چنین از تحلیل واریانس یکطرفه برای بررسی نقش عوامل جمعیت شناختی استادان استفاده شد. نتایج نشان دادند که خودکارآمدی با ضریب ۰٫۴۲ و تعهد سازمانی با ضریب ۰٫۲۲ به صورت مستقیم مثبت و معناداری باکیفیت تدریس رابطه دارند. از میان ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی و تعهد مستمر از قدرت پیش بین کنندگی بالایی برای کیفیت تدریس برخوردار می باشند. هم چنین ارتباط متقابل مثبت و معنادار بین تعهد سازمانی و خودکارآمدی آنان با ضریب ۰٫۱۲ بود. هم چنین عوامل جمعیت شناختی استادان تاثیری در خودکارآمدی و تعهد سازمانی استادان نداشتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.