دانلود مقاله رابطه شدت و مدت دیسمنوره با نوع IUD مورد استفاده زنان در تنظیم خانواده

0

مقاله رابطه شدت و مدت دیسمنوره با نوع IUD مورد استفاده زنان در تنظیم خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: رابطه شدت و مدت دیسمنوره با نوع IUD مورد استفاده زنان در تنظیم خانواده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله IUD مولتی لود ۳۷۵
مقاله IUD کاپرتی ۳۸۰A
مقاله دیسمنوره
مقاله VAS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سیاح ملی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هامونی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: صرافی خیرآباد سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از شایع ترین عوارض IUD که اکثر استفاده کنندگان از این وسیله گریبانگیر آن هستند، دیسمنوره می باشد. این عارضه در IUD های مختلف متفاوت است. هدف از این مطالعه، مقایسه دیسمنوره درIUD  های مولتی لود ۳۷۵ و کاپرتی۳۸۰ A  می باشد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دوسوکور می باشد که بر روی ۴۸ زن در یک مرکز بهداشتی – درمانی در شهر تبریز از تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۰ تا مهرماه ۱۳۹۱ انجام شد. شرکت کنندگان توسط بلوک بندی تصادفی با بلوک های ۴ تایی و ۶ تایی به دو گروه مساوی دریافت کننده IUD مولتی لود ۳۷۵ یا گروه دریافت کننده IUD کاپرتی ۳۸۰ A تقسیم شدند. میزان دیسمنوره مراجعین با استفاده از مقیاس آنالوگ بینایی قبل و چهار ماه بعد از IUD گذاری اندازه گیری شد. در مقایسه دیسمنوره در دو نوع IUD، از آزمون های من ویتنی و تحلیل رگرسیونی رتبه ای و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS-13 انجام شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که شدت و مدت دیسمنوره در دو گروه با کنترل اثر متغیر دیسمنوره قبل از IUD گذاری و داروی مصرفی و فاصله بین آخرین زایمان و IUD گذاری تفاوت معنی دار آماری داشت، طوری که شدت و مدت دیسمنوره در گروه IUD مولتی لود به طور معنی داری کاهش و در گروه کاپرتی افزایش یافته بود.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده از IUD مولتی لود باعث کاهش قابل ملاحظه در شدت و مدت دیسمنوره در نمونه های مورد پژوهش گردید. بنابراین در مراکز ارائه دهنده خدمات تنظیم خانواده، مشاوره در مورد هر دو نوع IUD مولتی لود و کاپرتی ضروری به نظر می رسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.