دانلود مقاله رویانزایی بدنی و آنزیمهای پاداکساینده در بنگ سیاه (.H.niger L)

0

مقاله رویانزایی بدنی و آنزیمهای پاداکساینده در بنگ سیاه (.H.niger L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: رویانزایی بدنی و آنزیمهای پاداکساینده در بنگ سیاه (.H.niger L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیمهای پاداکساینده
مقاله رویانزایی بدنی
مقاله Hyoscyamus niger

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده مهدیس
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات درمانی سرده بنگ (Hyoscyamus) به خاطر وجود تروپان آلکالوئیدهای مختلف همواره مورد توجه بوده است. کاربرد روشهای مهندسی ژنتیک برای تولید گیاهانی از این سرده با خواص دارویی ارزشمندتر و ازدیاد آنها در زمان کوتاه تر و با صرف هزینه کمتر یکی از جنبه های مورد توجه می باشد. رویانزایی بدنی و شناخت آن ممکن است کمک شایانی در دستیابی به اهداف فوق بنماید. در این پژوهش تلاش شده است سازوکار رویانزایی از طریق بررسی آنزیمها در مراحل مختلف تشکیل رویان تا حدی روشن شود. کشت قطعات جداکشت برگی بنگ سیاه (H.niger) در محیط کشت MS واجد BAP (1.5 mgL-1) و IAA (0.2 mgL-1) منجر به رویانزایی موفقیت آمیزی شد. بررسی تغییرات فعالیت آنزیمها نشان داد سوپر اکسید دیسموتاز و پراکسیداز بیشترین فعالیت را در کالوس واجد رویان اولیه، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز بیشترین فعالیت را درکالوس رویانزا، و پلی فنل اکسیداز بیشترین فعالیت را در کالوس داشتند. همچنین الگوی الکتروفورزی ایزوفرمهای سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز، کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، اکسین اکسیداز و استراز در مراحل مختلف تشکیل رویان بررسی شد و وجود ایزوفرمهای مختلف (به ترتیب ۷، ۶، ۱، ۵، ۶، ۷ و ۲ ایزوفرم) در این مراحل مشخص گردید. جرم مولکولی ایزوفرمها تعیین شد و پس از بررسی فراتنظیمی، فروتنظیمی و یا تعدیل نوارهای ایزوفرمی، ایزوفرمهای اصلی و نهادی دخیل در رویانزایی نیز معرفی گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.