دانلود مقاله ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه

0

مقاله ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی در کودکی میانه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساخت و هنجار یابی
مقاله مقیاس دلبستگی
مقاله کودکی میانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رونقی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علی
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش با بهره گیری از مبانی نظریه دلبستگی، ساخت و هنجاریابی مقیاسی برای سنجش دلبستگی کودکان ۱۲-۶ ساله بود. گروه نمونه از ۵۰۰ دانش آموز پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی دبستانهای شهر کرج با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. برای ساخت آزمون مراحل زیر طی شد:
۱- بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات ۲- تهیه مخزن جملات شامل رفتارهای اضطراب (از جدایی و طرد شدن توسط نگار دلبستگی) و رفتارهای اجتناب (از ایجاد پیوند و رابطه عاطفی با نگار دلبستگی). ۳- تهیه و اجرای آزمون مقدماتی و حذف وتغییر جملات نامناسب ۴- ساخت یک مقیاس ۲۸ جمله ای. و ۵- اجرای نهایی و تعیین ویژگی های آماری آزمون.
اعتبار محتوایی آزمون به تائید دو نفر متخصص در این زمینه رسید. ضریب اعتبار (آلفای کرونباخ) محاسبه شده در مولفه اضطراب ۰٫۸۲ و در مولفه اجتناب۰٫۹۰ بود. نتایج حاصل از بازآزمایی نشان داد همبستگی بین نمرات در دو اجرا در سطح ۰٫۰۰۱ معنی دار بوده و میانگین مولفه ها در هیچ سطحی تفاوت نداشتند. روایی همزمان توسط اجرای یک پرسشنامه محقق ساخته در زمینه وجود مشکلات رفتاری، تحصیلی، سازگاری با دوستان و با مدرسه در آزمودنی ها بررسی شدکه نتایج تایید کننده روایی همزمان آزمون بودند. سپس مشخصه های هنجاری آزمون تهیه و تنظیم گردیدند. نتایج نشان می دهند مقیاس دلبستگی کودکان ۱۲-۶ ساله از اعتبار و روایی کافی برخوردار می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.