دانلود مقاله سرمایه اجتماعی درون گروهی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر کرمان

0

مقاله سرمایه اجتماعی درون گروهی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۵۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: سرمایه اجتماعی درون گروهی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر کرمان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه اجتماعی درون گروهی
مقاله ویژگی های شخصیتی – معنوی
مقاله ویژگی های ارتباطی
مقاله نیاز به آگاهی مذهبی
مقاله ساختار زمینه ای مشارکت
مقاله تاثیرگذاری بر تصمیم گیری ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معین الدینی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صنعت خواه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه فر معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله برای بررسی و شناخت عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی درون گروهی و سنجش آن شاخص سازی صورت گرفته و برای شناسایی عوامل موثر بر ایجاد آن در بین شهروندان شهر کرمان به شناسایی عوامل بومی پرداخته و در این راستا از مقوله سازی کیفی استفاده شده است. چارچوب نظری تحقیق بر اساس الگوی پاتنام، والکوک و پورتینگا می باشد که بر اساس آن و نتایج کیفی تحقیق، فرضیاتی تدوین شده است و سپس با استفاده از نرم افزار Amos 16 نمودار مسیر مطروحه برازش یافته است. یافته های به دست آمده بیانگر آن است که عوامل گوناگونی باعث ایجاد سرمایه اجتماعی درون گروهی می شوند که در مدل، پیش بینی شده اند. ساختار زمینه ای مشارکت، هماهنگی ارزشی و تاثیرگذاری بر تصمیم گیری ها، به عنوان متغیرهای مستقل دارای همبستگی و کوواریانس بر یکدیگرند.
ساختار زمینه ای مشارکت از یک طرف به صورت مستقیم (در حدود ۰٫۳۲۲) بر سرمایه اجتماعی درون گروهی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر به صورت غیرمستقیم که بر ویژگی های ارتباطی و احساس نیاز به آگاهی مذهبی دارند، بر سرمایه اجتماعی درون گروهی تاثیر می گذارند. هماهنگی ارزشی تاثیر مستقیمی بر سرمایه اجتماعی درون گروهی ندارد اما از طریق تاثیری (برابر با ۰٫۰۶) که بر ویژگی های ارتباطی دارد بر سرمایه اجتماعی درون گروهی تاثیرگذار است. (هر چند که این ضریب بسیار کوچک و قابل چشم پوشی است) هماهنگی ارزشی تاثیری (در حدود ۰٫۱) بر احساس نیاز به آگاهی مذهبی، بر جای می گذارد و از این طریق است که تاثیر غیرمستقیمی بر سرمایه اجتماعی درون گروهی دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.