دانلود مقاله سلول فتوولتائیک و نقش آن در بهینه سازی مصرف انرژی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
داود رضائی – استادیار گروه معماری دانشگاه زنجان
زینب اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه زنجان

چکیده:
امروزه با توجه به افزایش روند مصرف سوختهای فسیلی، محدودیت و غیرقابل تجدید بودن آنها و همچنین پیامدهای سوءزیست محیطی ناشی از مصرف این منابع، سمت و سوی بسیاری از تحقیقات جهانی به مهار بحران انرژی جلب شده است.از این رو اکثر پژوهشگران میکوشند تا با جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر و پایدار(خورشید , آب , باد , بیوگاز و …) وبا اجرای اصول پایداری محیطی، از آلودگی های زیست محیطی بکاهند و فضایی مناسب و با آسایش حرارتی مطلوب بهوجود آورند. یکی از بهترین منابع تجدید شونده انرژی برای تامین انرژی در دهه های آینده، انرژی خورشیدی است و دراین میان سلول های فتوولتائیک یکی از آخرین دستاوردها در حیطه مصرف انرژی خورشیدی برای تولید برق مورد نیازساختمان ها می باشد. گسترش تکنولوژی هایی که از منابع تجدیدپذیر و نامحدود انرژی استفاده می کنند تاثیر فراوانی راهم بر اقتصاد و هم بر محیط زیست در پی خواهد داشت. بدین معنی که با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، از پایان منابع فسیلی سوخت جلوگیری شده و مضرات زیست محیطی آنها نیز ایجاد نخواهد شد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیفی – تحلیلی پس از تعریف معماری پایدار و همساز با اقلیم، به معرفی سلول فتوولتائیک به معماران و فعالانعرصه ساختمان سازی، برای پیش روی در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان، می پردازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.