دانلود مقاله سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی دیازینون بر روی حشرات بالغ زنبور پارازیتوئید (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae

0

مقاله سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی دیازینون بر روی حشرات بالغ زنبور پارازیتوئید (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت آفات کشاورزی از صفحه ۳۶ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی دیازینون بر روی حشرات بالغ زنبور پارازیتوئید (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Habrobracon hebetor
مقاله زیست سنجی
مقاله اثرات زیرکشندگی
مقاله دیازینون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: صابر موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Habrobracon hebetor Say از پارازیتوئیدهای خارجی مهم لاروهای بالپولکدار مختلف می باشد. در این مطالعه، اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره کش دیازینون بر روی زنبور پارازیتوئید H. hebetor پرورش یافته بر رویAnagasta kuehniella Zeller  تحت شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. حشرات کامل در معرض باقیمانده حشره کش به کار رفته بر روی صفحات شیشه ای در شرایط دمایی ۲۶±۱ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۶۰±۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی قرار گرفتند. بر مبنای مطالعات دز-واکنش، مقدار LC50 دیازینون ۶٫۳۸ میکروگرم ماده موثر بر میلی لیتر به دست آمد. در این مطالعه جهت بررسی اثرات زیرکشندگی دیازینون، زنبورهای بالغ در معرض غلظت LC30 دیازینون قرار گرفتند و شاخص های دموگرافیک زنبورهای زنده مانده مطالعه گردید. نتایج نشان داد که غلظت LC30 دیازینون اثر سوئی بر روی شاخص های زیستی و جمعیت پایدار زنبور H. hebetor (مانند نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نرخ متناهی افزایش جمعیت، مدت زمان دوبرابر شدن جمعیت، متوسط مدت زمان یک نسل، تعداد تخم گذاشته شده، درصد تفریخ تخم) دارد. نسبت جنسی نتاج زنبور پارازیتوئید اثر معنی داری را بین شاهد و تیمار حشره کش نشان نداد. نتایج نشان می دهد که دیازینون دارای اثر سوئی بر روی شاخص های دموگرافیک زنبور پارازیتوئید بوده و انجام آزمایش های نیمه مزرعه ای و مزرعه ای ضروری به نظر می رسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.