دانلود مقاله سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ۹۱-۹۲

0

مقاله سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ۹۱-۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ۹۱-۹۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتی
مقاله منابع اطلاعاتی
مقاله دانشگاه
مقاله مهارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: تفرجی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سواد اطلاعاتی به مهارت هایی که فرد به منظور ادامه حیات در جامعه اطلاعاتی و برای یاد گیری موثر در آموزش عالی و تبدیل شدن به یادگیرندگان مادام العمر به آن ها نیازمند است، گفته می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی سطح سواد اطلاعاتی و میزان استفاده دانشجویان از منابع اطلاعاتی تحت وب می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی تعداد ۱۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سنجش اطلاعاتی Das بوده که روایی و پایایی آن قبلا در مطالعات داخل کشور بررسی شده بود. همچنین قسمتی از اطلاعات مورد نیاز نیز با تکمیل پرسش نامه محقق ساخته (پایایی و روایی آن طبق روش استاندارد سنجش گردید) حاوی مطالبی در مورد منابع اطلاعاتی جمع آوری شدند.
یافته ها: در این مطالعه میانگین نمره سواد اطلاعاتی کسب شده پاسخگویان برای کل پرسش نامه ۴۰٫۵ با انحراف معیار ۷٫۵ بود. میانگین نمره سواد اطلاعاتی در دانشجویان دانشکده پزشکی و دندانپزشکی با ۴۱ (SD=8.2) نسبت به سایر دانشکده ها بیشتر بوده است. بیشترین میزان استفاده مربوط به سامانه پژوهشی دانشگاه با ۳۵٫۳ درصد و کمترین میزان استفاده مربوط به مجلات خارجی در اشتراک دانشگاه با ۲۴٫۶ درصد بود.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان از منابع اطلاعاتی در حد متوسط قرار داشته و توجه به این مقوله به عنوان محوری اساسی در امر آموزش و پژوهش دانشجویان ضروری می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.