دانلود مقاله سیر تکوین سکونتگاهی خانه در باغشهر تفت با تاکید بر الگوی خانه زرتشتیان نمونه موردی خانه اهورایی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۳۴
نویسنده(ها):
نیما مطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:
بطور کلی ، هرگونه اظهار نظر قطعی و دقیق در خصوص فرآیند پیدایی و تکوین سکونتگاه ها با توجه به ناکافی بودنمستدلات و مستندات تاریخی از یکسو و وسعت و پیچیدگی نهفته در پیدایش مجتمع های زیستی غیر ممکن می باشد . اماتسلسل تاریخی حیات کالبدی و غیرکالبدی زیستگاه ها و هسته های سکونتی ، که وجه اشتراک بسیاری از آنها می باشد ما رادر ارائه فرضیات و پیگیری نظریات مربوط به تکوین مجتمع های زیستی یاری می رساند . تسلسل تاریخی حیات کالبدی مراکززیستی کوچک و بزرگ برآمده از تسلسل تاریخی حیات غیرکالبدی آنها ، تداوم الگوهای زندگی ، پیوستگی نسل ها و تغییراتبطئی و هم آهنگ در حیطه ی نیازهای اولیه و عالیه آدمی می باشد . که مورد اخیر شاید مبنایی ترین و اصلی ترین موضوع درهرگونه مطالعه ، کاوش و تحقیق در سیر تکوین و تحویل مجتمع های زیستی باشد .وجود تسلسل ذاتی در سیر تحول و تطور زیستگاه ها از یکسو و وجود اشتراکات فراوان در نحوه شکل گیری و تحولات کالبدیآنها – که بر اساس مطالب فوق ریشه در اشتراک انسان ها در نیازهای اولیه و عالیه دارد – راه را برای اظهارنظر و طرح و آزمونفرضیات شکل گیری هسته های سکونتی نمونه مورد مطالعه (شهر تفت) هموار می سازد . به بیان دیگر از طریق بررسیمستندات موجود و مقایسه آن با نمونه های مشابه و با اتکاء به نظریات شکل گیری و رشد سکونتگاه های شهری و روستایی کههر یک از منظر خاصی پیدایی شهر یا روستا را توضیح می دهند ، می توان به اخذ نتایج قابل قبولی در راستای اهداف این طرحپژوهشی امیدوار بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.