دانلود مقاله شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان بر اساس منطق فازی (یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز)

0

مقاله شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان بر اساس منطق فازی (یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۶۰ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان بر اساس منطق فازی (یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های موثر بر عملکرد (PIFs)
مقاله منطق فازی
مقاله قابلیت اطمینان انسان
مقاله خطای انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: الهویرنلو توفیق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از فرضیات بحث نشده در تمام روش های آنالیز قابلیت اطمینان این است که عملکرد انسان وابسته به شرایطی است که تحت آن وظایف و فعالیت ها انجام می شوند. این شرایط شامل فاکتورهای موثر بر عملکرد(PIFs) Performance Influencing Factors  یا فاکتورهای شکل دهنده عملکرد (PSFs) Performance Shaping Factors می باشند؛ لذا به منظور ارتقای وضعیت ایمنی و کاهش خطای انسانی، شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد به عنوان یک ضرورت محسوب می شود، این تحقیق نیز در همین راستا انجام شده است.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک پژوهش از نوع موردی است که در اتاق کنترل یکی از مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز، اجرا شده است. برای انجام پژوهش ابتدا با مطالعه کتابخانه ای به شناسایی و انتخاب فاکتورهای موثر بر عملکرد پرداخته شد سپس برای جمع آوری داده های لازم، پرسشنامه ای تهیه گردید و در نهایت با به کارگیری منطق فازی تجزیه و تحلیل آنها انجام شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از بین فاکتورهای تعیین شده، از نظر اپراتورهای اتاق کنترل، کیفیت شاخص «انجام دو یا چند کار به طور همزمان» و «زمان مورد قبول برای انجام کار» قابل قبول است؛ در صورتی که شاخص کیفیت و میزان آموزش های موجود در شرکت برای آنها نامطلوب است.
نتیجه گیری: شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد در صنایع مختلف و تحلیل آنها به روش فازی در جهت کاهش خطای انسانی و بهبود عملکرد افراد و ارتقای سطح ایمنی، امری بسیار ضروری و مهم می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.