دانلود مقاله شهر مجازی و تاثیر اطلاعات، ارتباطات و تکنولوژی بر مدیریت شهری

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
رویا حصاری اصل – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:
درجوامع کنونی عواملی نظیرافزایش فقر و بی عدالتی اجتماعی واقتصادی، افزایش جمعیت، افزایششهرنشینی، مشکلات عدیده ای را گریبانگیر شهروندان و مدیران شهری برای اداره ومدیریت شهرها نمودهاست . برای حل مشکلات نظریات مختلفی درمورد توسعه ارائه شده است . عصر جدید که با اتکاء به فنآوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی راه حل های متنوعی ، برای بسیاری از مسائل فراهم کرده ، توانسته استدر این عرصه نیز به کمک جامعه شهری آمده و برای حل مشکلات موجود ارائه راهکار نماید. در این خصوص ،می توان عنوان کرد که جهان به سرعت ، به سمت جامعه اطلاعاتی در حرکت است و شهرها به عنوان اصلیترین بستر چنین جامعه ای ، باید به ابزارهای فناوری اطلاعات تجهیز و به عبارت دیگر ،الکترونیکی شوند.پیشرفت سریع شهرها در جهان و الکترونیکی شدن آنها نشان میدهد که روز به روز جهان در حال متحولشدن است. تاریخ نشان میدهد که هر کشوری زودتر تحولات جدیدی را درک کند و آنرا به مرحله عملبرساند، آینده موفق تری در پیشروی دارد. در عصر حاضر، اطلاعات و اطلاع رسانی، مهم ترین ابزار استراتژیکبرای مدیریت و اداره صحیح همه واحدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محسوب می گردد. به همیندلیل اهمیت اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری، فناوری اطلاعات در جهان با سرعت چشمگیری در حال توسعهاست و تمامی فعالیت های روزمره بشر را تحت تاثیر قرار داده است. در حوزه شهری، شهرها و شهرداری هایالکترونیکی یکی پس از دیگری در حال ظهور هستند و در آیندهای نزدیک، ارائه خدمات شهری را کاملادگرگون می کنند.آنچه در این نوشتار به آن می پردازیم این است که در یک شهر بر فناوری اطلاعات، ارتباطات، تکنولوژی و نرمافزار، کارها را می توان بسیار ساده تر و با اطمینان خاطر بیشتری انجام داد. تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات را می توان از دیدگاه های مختلف بررسی کرد. از دیدگاه مدیران شهری، این پدیده می تواند باعثسرعت و سهولت در انجام فعالیت ها، شفاف سازی در ارائه خدمات و استفاده از نظرات شهروندان شود. از دیدکاربران نیز، دریافت خدمات در هر زمان و هر مکان فرصت مغتنمی است که رضایت آنها را در پی دارد. درصورتی که مدیران شهری و شهروندان با تمام ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب شهر،شهرداری و شهروند الکترونیکی آشنا شده و آن را بپذیرند، سرعت توسعه این پدیده بیشتر شده و شانسداشتن یک شهر خوب و پاسخگو افزایش می یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.