دانلود مقاله طبقه بندی روش های طراحی معماری برگرفته از طبیعت با مقایسه طبقه بندی های موجود

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مرتضی خرسند نیکو – کارشناسی ارشد تکنولوژی معماری، دانشگاه تهران

چکیده:
باوجود ارتباط دائم انسان با طبیعت این رابطه همواره به یک صورت نبوده است که این، خود باعث به وجودآمدن گرایش هایمتفاوتی در نحوه برخورد انسان با طبیعت اطرافش شده است. درارتباط با نحوه ی تعامل انسان با طبیعت محققین تقسیم بندیهای متفاوتی را ارائه داده اند که هر کدام در جای خود به عنوان منبعی ارزشمند به شمار می رود. این تقسیم بندی ها هرکدامدرجای خود اطلاعات گرانبهایی را برای تحقیق در اختیار ما قرار می دهد ولی در عین حال هر کدام به تنهایی نمی تواند به طورکامل این ارتباط را مورد بررسی قرار دهد. در تقسیم بندی ارائه شده در این مقاله این ارتباط را به تعامل معماری و طبیعت محدود کردهایم. این دیدگاه سه گانه عبارت است از :• معماری بر طبیعت• معماری با طبیعت• معماری از طبیعتمقاله حاضر ابتدا نگاهی به تقسیم بندی های موجود در ارتباط با معماری بایونیک خواهد داشت و سپس تقسیم بندی دیگری راکه به طور کامل تر بتواند نحوه الگوگیری معماران از طبیعت را شرح دهد ارائه خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.