دانلود مقاله طراحی وساخت مهاربند های کمانش تاب

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
عباس احمدی احمداباد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:
درابتدا طراحی انواع مهاربندهای کمانش تاب به این خاطر بوده است که رفتار مهاربند های معمولی در کشش وفشار وتحت بارهای رفتوبرگشتی (سیکلیک) رفتار یکنواختی ازخود نشان نداده ان به این صورت که در فشار دچار کمانش موضعی شده واز حداکثر ظرفیت فولاداستفاده نشده است. به همین خاطر است که از شکل پذیری خیلی بالایی ندارد. ازاین رومحققان به دنبال طرحی رفتند که بتوانند این ضعفمهاربند ها را برطرف کنند چنین طرح وایده مطرح شد که در آخر یک طرح به عنوان بهترین وشکل پذیر ترین طرح انتخاب شد به همینخاطر تحت آزمایش های مختلفی قرار دادند که درپایان این نوع مهاربند دارای نمودار هیسترزیس پایدار وبه اصطلاح چاق تری نسبت به بقیهمهاربند ها ونمونه های دیگر طراحی شده است یکی دیگر ازمزایای این نوع مهاربند قابل تعویض بودن آن است درحالی که بعد اززلزله یابارگذاری ویا تست به وسیله دستگاه های مخصوصی تست می کنند که آیا مهاربند دچار کمانش های موضعی مورد انتظار شده است یاخیر. انتظار وخواسته ما ازاین نوع مهاربند اتفاق افتادن کمانش کلی در سیستم مهاربند است این اتفاق باعث جذب انرژی فوق العاده بیشتریمی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.