دانلود مقاله طراحی و ساماندهی حریم رود دره اوین (محله اسلام آباد) با رویکرد تلفیق طرح جامع شهری و استفاده از پسآبها

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مجتبی طلیمی – مهندس معمار، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد سوادکوه و کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان
مسعود جعفری – دکترای معماری ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد رودهن

چکیده:
این مطلب به بیان پیشرفت در نتایج حاصل از مدیریت یکپارچه سازی در کاربری اراضی و برنامه ریزی برایآب در زمینه توسعه فضاهای سبز شهری می پردازد .این متن راهکاری برای اخذ موفقیت در برنامه کاربردی چرخه کامل آب می باشد ، لذا راهکارهایی اختصاصیبرای هر مرحله بطور مجزا در روند کار بیان می شود .برنامه ریزی مرحله به مرحله نقش گویایی را در اجرای نظام یکپارچه مدیریت آب شهری از طریق فرآیندهایبرنامه ریزی شده، برعهده دارد .هر نوع ارزیابی ، با توسعه و تدوین قوانین جدید برای تلفیق طراحی به همراه توسعه پایدار شهری در مناطقجدید شهری بدست آورد .عنایت به گسترش آبرسانی باید با سایر برنامه ریزی ها و انتشار توسعه شهری همراه بوده و پس از بسط مناطقو برنامه ریزی آبرسانی باید بطور همزمان و بصورت مستقل و موازی هم باشند .مولفه مهم در موفقیت قوانین جدید ، تعیین تاثیرات و الگوی مناسب ، برای نظام یکپارچه سازی از طریقبرنامه ریزی های سازمان یافته در مراحل مختلف قانونگذاری تا تصویب آنها می باشد .ابزاری از قبیل طرح جامع شهری ، تدابیر توسعه یافته مدیریت آب شهری بگونه ای که بخشی از ساختار برنامهریزی بوده ، تا شرایط برای پیشرفت زیرشاخه سازی و توسعه و نظریات فنی برای فعالیتهای پدافند غیر عاملمهیا گردد ؛ همچنان که چرخه نهائی مدیریت آب قابل فهم و مطابق با برنامه های متشابه بوده و پیشرو درارائه موضوعات مورد نیاز اشاره شده در اسناد برنامه ریزی ها باشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.