دانلود مقاله عوامل موثر بر شایستگی و صلاحیت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ملارد

0

مقاله عوامل موثر بر شایستگی و صلاحیت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ملارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۹۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر شایستگی و صلاحیت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ملارد
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شایستگی
مقاله صلاحیت
مقاله شخصیت
مقاله آگاهی و دانش
مقاله نگرش و ارزش
مقاله مهارت و فرهنگ سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لبادی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلی خانی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش «تعیین عوامل موثر بر شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان ملارد» بوده است. روش این پژوهش توصیفی- زمینه یابی است.
شرکت کنندگان در پژوهش ۵۱۴ نفر از مدیران و دبیران که به صورت تصادفی طبقه ای- نسبتی انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته با ۶ مولفه و ۹۹ گویه در طیف و مقیاس پنچ درجه ای لیکرت می باشد. در تدوین پرسشنامه اعتبار صوری و محتوایی از طریق متخصصان و استادان راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۵% محاسبه گردید. از آزمون t مستقل تک گروهی، آزمون kmo، آزمون خی دو کرویت بارتلت، تحلیل عاملی افتراقی اشتراکی، تبیین واریانس و برای محاسبه همبستگی بین مولفه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که همه مولفه های (شخصیت، آگاهی و دانش، نگرش و ارزش، مهارت، فرهنگ سازمانی و سایر عوامل) حاصل از مبانی نظری و پیشینه پژوهش از عوامل موثر بر صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس به شمار می روند. تفاوت میانگین نمرات عوامل (ویژگی شخصیتی، نگرشها و ارزشها، عوامل فرهنگ سازمانی و سایر عوامل) در بین زنان و مردان به هم شبیه می باشد و تفاوتی بین آنها مشاهده نگردید ولی در عواملی مانند دانش مدیریت و مهارتها نظرات زنان و مردان با یکدیگر متفاوت است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.