دانلود مقاله محرمیت فضایی در معماری سنتی و به کار گیری آن در معماری معاصر

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
طاهره گل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد واحد ایلام، ایلام

چکیده:
معماری ایرانی درخشش مفاهیم آسمانی در رعایت حرمت انسان هاست. اصول معنوی حاکم بر معماری سنتیایران، ریشه های عمیقی در فرهنگ و اندیشه های این مرز و بوم داراست. اصل محرمیت به عنوان یه اصلحاکم بر تمامی شئون زندگی، به زیبایی در معماری سنتی ایران کالبد یافته و آثار و نتایج عمیقی درسازماندهی فضایی و نحوه قرارگیری عملکردهای گوناگون داشته است . پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلیمی باشد که اطلاعات موردنظر از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای گردآوری و جمع بندی شده است. دراینپژوهش ابتدا به شناخت ریشه های مفهوم محرمیت فضایی به لحاظ ساختاری و تاریخچه ی پیدایش آندرمعماری ایران پرداخته و عوامل موثر درشکل گیری آن شناخته شد ، به مدد این شناخت چگونگی بهکارگیری مفاهیم این الکو درمعماری سنتی و مسکونی معاصر مورد بررسی قرار داده شد تا با بررسی این الگوازلحاظ هویتی و عملکردی و مورد توجه قرار دادن عوامل موثر بر شکل گیری آن بتوان امروزه فضاهایی را باهویت و ساختار ایرانی اسلامی ایجاد نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.