دانلود مقاله مطالعه عددی شکل پذیری ستون های کوتاه فولادی پرشده با بتن

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
رحمت جلیلیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران (سازه و زلزله) ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران
علی اکبر اختری – دانش آموخته کارشناسی ارشد، ، گروه مهندسی عمران (سازه و زلزله) ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ک
مهرزاد تحملی رودسری – استادیار ، گروه مهندسی عمران (سازه و زلزله) ، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

چکیده:
استفاده از بتن پر کننده در فضای خالی ستون های فلزی سازه ها , شکل جدیدی از ستون های کامپوزیت را ایجادمی نماید که از نظر فنی و اقتصادی بر ستون های فلزی ارجعیت دارند . در این تحقیق از نرم افزار اجزاء محدود Abaqusبرای شبیه سازی ، تحلیل و پیش بینی رفتار ستون های کوتاه فولادی پر شده با بتن (CFST) استفاده می شود . با ارائهمدل های تحلیلی برگرفته از مطالعات پیشینیان رفتار بتن محصور شده و فولاد در نظر گرفته شد و صحت سنجی مدلهای عددی تایید گردید . برای بررسی شکل پذیری نمونه ها ، تحلیل بارافزون آنها در مدل عددی انجام شد . تاثیر عواملیاز قبیل ؛ مقاومت فشاری بتن کننده ، ضخامت پوسته فلزی ، مقاومت فولاد و شکل هندسی مقطع عرضی در شاخص شکلپذیری بررسی شد . از لحاظ شکل مقطع عرضی سه شکل ؛ دایره ای , مربعی و X شکل مورد مطالعه قرار گرفتند . مقطععرضی دایره ای از نظر شکل پذیری بعنوان مقطع بهینه معرفی شد . پس از آن با اعمال تغییر مکان جانبی نسبی یکساندر نمونه ها و محاسبه مقاومت آنها ، شاخص هزینه به مقاومت آنها با هم مقایسه و مقطع عرضی مربعی به عنوان اقتصادیترین مقطع معرفی گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.