دانلود مقاله مقایسه تاثیر تمرین در آب و بیرون از آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم

0

مقاله مقایسه تاثیر تمرین در آب و بیرون از آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۵۴ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: مقایسه تاثیر تمرین در آب و بیرون از آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین در آب
مقاله تمرین در بیرون از آب
مقاله تعادل
مقاله مردان سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحبتیها محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانخانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر به منظور مقایسه تاثیر تمرین در آب و بیرون از آب بر کنترل تعادل مردان سالمند سالم انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه مداخله تمرینی و یک گروه کنترل می باشد، که در آن ۴۰ مرد سالمند سالم بالای ۶۵ سال به صورت تصادفی به سه گروه تمرین در آب (۱۳ نفر)، تمرین در بیرون از آب (۱۲ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) تقسیم شدند. دو گروه تمرین در آب و بیرون از آب هر کدام به مدت ۶ هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت ۶۰ دقیقه، در تمرینات مشابه در دو محیط آب و بیرون از آب شرکت کردند، به گروه کنترل هیچ گونه تمرین خاصی داده نشد و به آن ها توصیه شد فقط فعالیت های معمولی روزانه خود را انجام دهند. تغییرات در تعادل ایستا و پویای آزمودنی ها، قبل و بعد از دوره تمرین، به وسیله آزمون های ستاره و شارپند رومبرگ اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری، با استفاده از آزمون های آماری مناسب در سطح معنی داری

با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه ۱۶) انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که اعمال برنامه تمرین در محیط آب و بیرون از آب می تواند باعث بهبود تعادل ایستا (p= 0.005) و پویا (p= 0.001) در مردان سالمند شود. همچنین تفاوت معنی داری بین داده های پس آزمون آزمودنی های گروه تمرین در آب و بیرون از آب با گروه کنترل در آزمون های تعادل ایستا و پویا دیده شد (p<0.05). با این حال تفاوت معنی داری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل مشاهده نشد (p<0.05). همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه تمرین در آب و بیرون از آب در آزمون های تعادل ایستا (p=0.5) و پویا (p=0.6) دیده نشد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، به کارگیری تمرینات در آب و بیرون از آب منجر به بهبود تعادل ایستا و پویا در سالمندان می شود؛ با این حال تفاوتی در استفاده از آن ها وجود ندارد. مطالعات بیشتری با حجم نمونه بالاتر و در گروه های مختلف سالمندان جهت تعیین تاثیر طولانی مدت این تمرینات پیشنهاد می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.