دانلود مقاله مقایسه توان بی هوازی اندام تحتانی دانش آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی

0

مقاله مقایسه توان بی هوازی اندام تحتانی دانش آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه توان بی هوازی اندام تحتانی دانش آموزان مدارس دولتی و خصوصی با دو روش میدانی و آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توان بی هوازی اندام تحتانی
مقاله آزمون میدانی
مقاله آزمون آزمایشگاهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی شکیب سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: فرهپور نادر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توان بی هوازی برای موفقیت در فعالیت های ورزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش مقایسه توان اندام تحتانی دانش آموزان مدارس دولتی و خصوصی به دو روش میدانی و آزمایشگاهی بود. آزمودنی ها شامل ۲۳۰ دانش آموز در پایه های دوم و سوم راهنمایی با دامنه سنی ۱۵-۱۲ سال و وزن ۴۸-۵۴ کیلوگرم مورد مطالعه قرار گرفتند. در آزمون میدانی از پرش سارجنت و در آزمون آزمایشگاهی از دو الگوی پرش اسکات و پرش معکوس بر روی دستگاه صفحه نیرو انجام شد. برای تحلیل آماری از آزمون تی تست مستقل، همبستگی پیرسون و از رگرسیون خطی استفاده شد.
نتایج: دانش آموزان مدارس خصوصی در آزمون میدانی از توان اندام تحتانی بیشتر برخوردار بودند (p=0.001). در توان به روش آزمایشگاهی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین تست های میدانی و آزمایشگاهی در اوج توان بی هوازی (r=0.71) و میانگین توان بی هوازی (r=0.69) وجود داشت.
نتیجه گیری: در آزمون میدانی دانش آموزان مدارس خصوصی از توان اندام تحتانی بالاتری برخوردار بودند. در آزمون آزمایشگاهی توان اندام تحتانی در دو گروه معنادار نبود. بنابراین نتایج این دو روش متفاوت است. البته همبستگی مثبت و معناداری بین دو روش وجود دارد. بطوری که آزمون میدانی پرش سارجنت از اعتبار کافی در سنجش توان بی هوازی آزمودنی ها برخوردار می باشد. برتری دانش آموزان مدارس خصوصی ممکن است به دلیل فعالیت های فوق برنامه خارج از مدرسه این دانش آموزان باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.