دانلود مقاله مقایسه دامنه حرکتی و ثبات تنه در مردان فعال و غیرفعال

0

مقاله مقایسه دامنه حرکتی و ثبات تنه در مردان فعال و غیرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه دامنه حرکتی و ثبات تنه در مردان فعال و غیرفعال
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ثبات مرکزی
مقاله انعطاف پذیری تنه
مقاله ورزش پرورش اندام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورکیانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صباغیان راد صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه مقایسه ثبات مرکزی و انعطاف پذیری تنه در ورزشکاران پرورش اندام با غیر ورزشکاران می باشد. بدین منظور ۶۰ نفر شامل (۳۰ ورزشکار پرورش اندام و ۳۰ نفر غیرورزشکار) از بین ورزشکاران پرورش اندام نخبه سالم و افراد غیرورزشکار سالم انتخاب شدند. برای اندازه گیری ثبات مرکزی (فلکسوری، اکستنسوری، جانبی) از آزمون های مک گیل استفاده گردید همچنین انعطاف پذیری تنه در جهات فلکشن، اکستنشن، چرخش جانبی راست و چپ و فلکشن جانبی راست و چپ نیز بوسیله متر نواری اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که زمان ثبات فلکسوری در گروه ورزشکاران پرورش اندام بطور معنی داری کمتر از غیرورزشکاران بود (p=0.001). همچنین انعطاف پذیری تنه در جهات فلکشن (p=0.03) و اکستنشن (p=0.02) در گروه ورزشکاران پرورش اندام بطور معنی داری کمتر از غیرورزشکاران بود، اما در بین دامنه حرکتی (فلکسوری به اکستنسوری، فلکشن جانبی راست به چپ و چرخش به راست و چپ) بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (p<0.05). یافته های مطالعه حاضر نشان داد که افراد ورزشکار پرورش اندام دارای ثبات مرکزی کمتری در جهت فلکسوری و انعطاف پذیری کمتری در جهات فلکشن و اکستنشن نسبت به غیرورزشکاران می باشند که این امر ممکن است این ورزشکاران را مستعد آسیب ناحیه تنه در آینده سازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.