دانلود مقاله مقایسه سازگاری آموزشی وسلامت روان دانش آموزان طلاق و غیر طلاق

0

سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا رمضانپور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی داراب

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت روان و سازگاری آموزشی در دانش آموزان خانواده های طلاق وغیرطلاق به انجام رسیده است.روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه – سلامت عمومی و سازگاری آموزشی بوده است و نمونه ها با روش تصادفی از بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان داراب انتخاب شدند که تعداد 05 نفر بودند. فرضیه های تحقیق با توجه به اهداف کلی و جزیی مبنی بر وجود تفاوت بین سلامت روان، سازگاری آموزشی، نشانه های بدنی، اضطراب وبیخوابی، کنشوری اجتماعی و افسردگی در بین فرزندان خانواده های طلاق و غیرطلاق شکل گرفتند. به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون تی استفاده گردیده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سلامت روان و سازگاری آموزشی و افسردگی بین فرزندان طلاق و غیرطلاق تفاوت وجود دارد در حالی در مولفه های نشانه های بدنی، اضطراب و بیخوابی و کنش وری اجتماعی بین این دو گروه تفاوتی معنی داری مشاهده نگردیده است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.