دانلود مقاله مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام زیتون در شمال استان خوزستان

0

مقاله مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام زیتون در شمال استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۶۷ تا ۵۷۹ منتشر شده است.
نام: مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام زیتون در شمال استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیتون
مقاله ارقام
مقاله عملکرد
مقاله کیفیت میوه
مقاله درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجم گرد فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: زینانلو علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی سازگاری ارقام مختلف زیتون در شمال خوزستان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۱ رقم و سه تکرار انجام شد. بررسی گلدهی ارقام نشان داد که درصد گل های کامل در ارقام مختلف متفاوت است و ارقام X-S با ۲۰ درصد کمترین و دوابلی با ۱۰۰% بیشترین گل کامل در خوشه را داشتند. اثر رقم بر کلیه صفات کمی در سطح ۱% معنی دار بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب داده های سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، اثر سال بر عملکرد میوه و عملکرد روغن در هر درخت در سطح ۵% معنی دار بود و ارقام کنسروالیا با ۷۵۴۹، محزم ابوسطل با ۶۷۶۹، کرونائیکی با ۶۲۳۲ و X-D با ۴۰۲۲ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد میوه را داشتند. مقایسه میانگین درصد روغن در ارقام نشان داد که رقم X-S با ۱۸٫۱ بالاترین و رقم والانولیا با ۳٫۱۳ پائین ترین درصد روغن در ماده تر را داشتند و با توجه به عملکرد و درصد روغن، ارقام کنسروالیا با ۷۲۳، X-D با ۴۰۴، آمیگدالولیا با ۳۹۶ و X-S با ۳۷۳ کیلوگرم، بالاترین عملکرد روغن در هکتار را داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان رقم کنسروالیا را به دلیل عملکرد بالا و کیفیت کنسرو به عنوان یک رقم دومنظوره برای باغ های تجاری زیتون در استان خوزستان پیشنهاد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.