دانلود مقاله مقایسه میزان تاثیرگذاری روشها و ابزارهای اطلاعرسانی مبتنی بر الگوی اطلاعیابی افراد در محیطهای علمی

0

سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد کدخدا – هیئت علمی گروه پژوهشی ریاضی و انفورماتیک، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس، تهران، ایران
شهرام بهجتی – دانشجوی مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حوریه جهانی – دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران پردیس فارابی، قم، ایران

چکیده:

اطلاعرسانی در محیطهای علمی برای مدیریت ارتباط علمی بسیار ضرروری است. اطلاعرسانی در این محیطها به دلیل تمایز در اهداف، مخاطبان، ابزارها و محتوای اطلاعرسانی با محیطهای دیگر متفاوت است. از سویی در این محیطها افراد با زمینههای علمی مختلف به شیوههای خاصی از اطلاع رسانی اهمیت داده و اطلاعات مرتبط با زمینه خود را تنها از شکلهای مشخصی کسب میکنند. به عبارت بهتر رفتار اطلاعیابی 1ISB افراد در محیطهای علمی علاوه بر تفاوتهای معنادار آن با محیطهای عمومی،تفاوتهایی در نوع تخصص و گروه علمی افراد دارد. لذا یک راهکار اطلاعرسانی موثر2 ( EN ) برای گروههای علمی باید منطبق بر الگوی رفتار اطلاعیابی مخاطبان باشد. در این مقاله ابتدا به معرفی اطلاعرسانی روشها و کانالهای مختلف آن میپردازیم. سپس فضای علمی را به عنوان محیط اطلاع-رسانی از بعد نیازها، ضرورتها و اهداف اطلاعرسانی علمی تشریح میکنیم. در ادامه کانالهای اطلاع- رسانی را از نظر میزان تاثیرگذاری بر گروههای مختلف علمی مورد بررسی قرارمیدهیم. در انتها با شناسایی مشخصههای یک اطلاعرسانی موثر برای محیطهای علمی، یک راهکار اطلاعرسانی برای محیطهای علمی پیشنهاد میکنیم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.