دانلود مقاله مقایسه نمرات دانشجویان پرستاری در امتحان بهداشت مادران و نوزادان در دو آزمون تشریحی و چند گزینه ای

0

مقاله مقایسه نمرات دانشجویان پرستاری در امتحان بهداشت مادران و نوزادان در دو آزمون تشریحی و چند گزینه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: مقایسه نمرات دانشجویان پرستاری در امتحان بهداشت مادران و نوزادان در دو آزمون تشریحی و چند گزینه ای
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون تشریحی
مقاله آزمون چند گزینه ای
مقاله عملکرد دانشجویان
مقاله واحد بهداشت مادران و نوزادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیوه ارزشیابی یادگیری دانشجویان در نحوه مطالعه آنان بازتاب دارد، هدف مطالعه حاضر مقایسه نمرات درس بهداشت مادران و نوزادان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در دو روش امتحان تشریحی و چند گزینه ای بود
روش بررسی: در این مطالعه نمرات ۴۰ سووال امتحانی چند گزینه ای با ۴۰ سووال تشریحی در درس بهداشت مادران و نوزادان در مدت ۴ نیمسال تحصیلی در ۱۲۱ دانشجوی پرستاری مورد مقایسه قرار گرفته، یک نکته علمی به دو روش تشریحی و چند گزینه ای در یک جلسه امتحانی از دانشجویان سووال شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی زوج و ضریب همبستگی پیرسون انجام و میزان p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین و انحراف معیار کل نمرات دانشجویان در آزمون تشریحی ۱۴٫۷۲±۳٫۷ و در آزمون چند گزینه ای ۱۶٫۵۳±۲٫۴ بود و تفاوت معنی دار بود (p<0.0001). همبستگی قوی و مثبتی بین سووالات تشریحی و چند گزینه ای وجود داشت (r=0.93) و دانشجویانی که در امتحان تشریحی نمره بالا گرفته بودند، در آزمون چند گزینه ای نیز نمرات بالاتری داشتند.
نتیجه گیری: عملکرد دانشجویان در آزمون چند گزینه ای قوی تر از آزمون تشریحی بود. استفاده صرف از سووالات چند گزینه ای در امتحانات، ممکن است سبب موفقیت دانشجویانی که قدرت درک، تجزیه و تحلیل، تفکر و کاربرد ندارند، گردد. بنابراین پیشنهاد می شود در امتحانات علاوه بر سووالات چند گزینه ای، از انواع دیگر سووالات از جمله سووالات تشریحی نیز استفاده شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.