دانلود مقاله موانع، چالش ها و فواید آموزش فراگیر دانش آموزان دیرآموز از دید مدیران مدارس

0

مقاله موانع، چالش ها و فواید آموزش فراگیر دانش آموزان دیرآموز از دید مدیران مدارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۹ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: موانع، چالش ها و فواید آموزش فراگیر دانش آموزان دیرآموز از دید مدیران مدارس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش فراگیر
مقاله دیرآموزان
مقاله موانع
مقاله چالش ها
مقاله فواید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مجد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی آیت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی مهم ترین موانع، چالش ها و فواید آموزش فراگیر دانش آموزان دیرآموز از دید مدیران مدارس استان خراسان شمالی بود. به دلیل محدود بودن تعداد دانش آموزان دیرآموز که در برنامه آموزش فراگیر شرکت داشتند همه مدیران مدارس فراگیر استان خراسان شمالی که دانش آموزان دیرآموز در آن مدارس تحصیل می کردند در پژوهش شرکت کردند. برای شناسایی موانع، چالش ها و فواید آموزش فراگیر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و آزمون مجذور کای تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از نظر مدیران، موانع آموزش فراگیر همسنگ نیستند و به ترتیب موانع اداری و آموزشی، موانع اقتصادی و موانع فرهنگی اهمیت بیشتری دارند. در زمینه چالش های آموزش فراگیر، مدیران معتقد بودند که چالش های آموزشی و اداری و چالش های اقتصادی اهمیت بیشتری دارند. در زمینه فواید برنامه آموزش فراگیر، مدیران معتقد بودند که فواید آموزشی فراگیرسازی به ترتیب اولویت عبارتند از: بهبود عزت نفس دانش آموزان، نزدیکی به محل تحصیل و فواید آموزشی. در پایان مقاله، درباره نتایج و کاربردهای یافته ها بحث شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.