دانلود مقاله موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمسار)

0

مقاله موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمسار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمسار)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله کارآفرین
مقاله کارآفرینی زنان روستایی
مقاله موانع
مقاله گرمسار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیدوست سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: لشگرآرا فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش شناسایی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی می باشد. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۱۱۵ نفر از زنان روستایی شهرستان گرمسار می باشند که به طریق سرشماری و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور بررسی روایی، ابزار تحقیق در اختیار کارشناسان قرار گرفت و برای سنجش پایایی نیز آزمون مقدماتی از طریق تکمیل ۳۰ پرسشنامه به عمل آمد و ضریب کرونباخ آلفا ۹۰ درصد محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با به کارگیری نرم افزار رایانه ای SPSSv17 صورت گرفت. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص گردید که از میان موانع مورد مطالعه دو متغیر موانع اقتصادی و آموزشی در مجموع ۱۹ درصد از تغییرات واریانس توسعه کارآفرینی را تبیین کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.