دانلود مقاله نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مرودشت

0

مقاله نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مرودشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی
مقاله فناوری های اطلاعات و ارتباطات
مقاله زنان روستایی
مقاله مرودشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی نقش فناوری های اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مرودشت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، شامل ۱۳۰۱ نفر از زنان روستایی می باشد که تعداد ۸۳ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ که بیشینه (۰٫۸۱۳) و کمینه آن (۰٫۷۱۹) با استفاده از نرم افزار SPSSv17 مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان توانمندی اکثر زنان روستایی شهرستان مرودشت در حد متوسط (%۶۵٫۱) بود. همچنین نتایج نشان داد که اکثر پاسخگویان (%۵۶٫۷) معتقد بودند که فناوری های اطلاعات و ارتباطات نقش زیادی در توانمندسازی زنان روستایی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که دو متغیر ارائه اطلاعات مربوط به بهداشت و تنظیم خانواده و بهبود خوداتکایی زنان روستایی مهم ترین متغیرهای قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند که حدود ۱۶ درصد از تغییرات توانمندسازی را تبیین کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.