دانلود مقاله نقش کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور در افزایش سواد اطلاعاتی شهروندان

0

مقاله نقش کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور در افزایش سواد اطلاعاتی شهروندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: نقش کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور در افزایش سواد اطلاعاتی شهروندان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتی
مقاله کتابخانه عمومی
مقاله نیشابور (شهرستان)
مقاله اعضا کتابخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجداران منصور
جناب آقای / سرکار خانم: کربلاآقایی کامران معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عاملی سبیکه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسی نقش کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور در افزایش سواد اطلاعاتی شهروندان می باشد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای با ضریب پایایی ۰٫۸۵ بوده و جامعه آماری پژوهش را اعضا کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور تشکیل می دهد، بر اساس جدول کرجسی مورگان حجم نمونه ۳۷۰ نفر تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (توزیع فراوانی)، آمار استنباطی (آزمون فریدمن، آزمون t آزمون آنالیز واریانس) استفاده گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد سواد اطلاعاتی جامعه مورد پژوهش و همچنین تاثیر کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور بر ارتقا سواد اطلاعاتی اعضا پایین تر از میانگین مورد انتظار و در حد نامطلوب می باشد. مهم ترین مانع گسترش سواد اطلاعاتی فقدان منابع مورد نیاز در مجموعه، مهم ترین امکانات به کار گرفته شده برای توسعه سواد اطلاعاتی پاسخگویی امکانات اینترنت به نیاز اطلاعاتی اعضا و ارائه بروشورهای آموزشی مهم ترین راهکار پیشنهادی می باشد. بین جنسیت و میزان سواد اطلاعاتی اختلاف معناداری وجود ندارد، اختلاف میانگین بین سابقه عضویت و میزان سواد اطلاعاتی معنادار است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش کتابخانه های عمومی شهرستان نتوانسته اند تاثیر بسزایی بر افزایش سواد اطلاعاتی اعضا داشته باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.