دانلود مقاله نگرشی بر معماری پایدار با توجه به رویکرد معماری سبز

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احمد گرانمایه – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری واحد علوم و تحقیقات لرستان
حسن سجادزاده – استاد یار و عضو هیت علمی دانشگاه بوعلی همدان

چکیده:
این مقاله در پی آن است با استناد به کیفیت رابطه امروز رشد انسان و استفاده روز افزون از آلاینده ها و افزایشآلودگی به چگونگی ضرورت طراحی به سبک پایدار پرداخته و اصول طراحی پایدار را توضیح دهد و در بخش دوم بهمعماری سبز که برخواسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابلپیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است بپردازد. به طور کلی فرایند سبز اینگونه مطرح می شود کهتمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیری باید تمامی جانبه های آن مورد بررسی قرار گیرد. فرایند سبز در معماری فرایندی کهن می باشد , موضوع جدید درک این مهم است که معماری سبز برای محیط هایساخته بشر بهترین فرایند برای طراحی ساختمان هاست , به گونه ای که تمام منابع وارده به ساختمان , مصالح آن ,سوخت یا اشیا مورد استفاده ساکنان , نیازمند پدید آوردن یک معماری پایدار هستند. بطور کلی فرایند سبز اینگونهمطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیری باید تمامی جنبه های آن موردبررسی قرار گیرد و بدین ترتیب , ایده بررسی اصول بصورت مجزا با آن در تضاد قرار می گیرد . در مجموع اصولگوناگونی در ایجاد هر نوع سازه مطرح است که نقاط مشترک فراوانی را برای بحث دارا می باشند , در این مقاله سعیمی شود مجموعه ای از اصول مختلفی که در نظر گرفتن آنها سبب ایجاد توازن و پدید آمدن معماری سبز می شودمورد بحث قرار گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.