دانلود مقاله همبستگی بین دید خوش بینانه با سلامت عمومی در بیماران قلبی

0

مقاله همبستگی بین دید خوش بینانه با سلامت عمومی در بیماران قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۷۴ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: همبستگی بین دید خوش بینانه با سلامت عمومی در بیماران قلبی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت عمومی
مقاله نگرش به سلامتی
مقاله بیماری قلبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: مداحی محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده عطیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رابطه دید خوش بینانه در زندگی با متغیرهای سلامت در مطالعات زیادی تایید شده است. در اکثر پژوهش ها این رابطه در جمعیتی غیربالینی بررسی شده است. با توجه به تحقیقات معدود در بین گروه های بالینی، این مطالعه با هدف بررسی همبستگی بین دید خوش بینانه با سلامت عمومی در گروهی از بیماران قلبی صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی بیماران قلبی بیمارستان مصطفی خمینی تهران طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بود. در این بررسی ۱۱۰ بیمار به عنوان نمونه پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین بیماران بیمارستان مصطفی خمینی تهران انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش روی آنها اجرا گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی (GHQ-28) و خوش بینی (LOT) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی و رگرسیون صورت گرفت.
یافته ها: در این بررسی بین دید خوش بینانه و سلامت عمومی، همبستگی معنی داری وجود داشت (r=-0.77، p<0.001) و هر دو خرده مقیاس دید خوش بینانه، توان پیش بینی معنی دار سلامت عمومی را داشتند.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه با افزایش امید به آینده، خوش بینی و داشتن نگرش مثبت به وقایع (مثبت بینی) در بیماران قلبی، سلامت عمومی نیز افزایش یافته و اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی کاهش می یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.