دانلود مقاله هویت شهروندی در بافت قدیم و جدید شهر کاشان

0

مقاله هویت شهروندی در بافت قدیم و جدید شهر کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: هویت شهروندی در بافت قدیم و جدید شهر کاشان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت
مقاله شهروندی
مقاله هویت شهروندی
مقاله بافت شهری
مقاله هویت جمعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: برزیگر فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زندگی اجتماعی افراد و هویت آنان به عنوان شهروند، به دلیل بقا و دوام جامعه بوده و ضرورتا هویت اجتماعی بر هویت افراد برتری دارد. در این تفکر، شهروندی به معنای عضویت کامل در جامعه و عمل به تعهدات و وظایف است که در قالب مشارکت اجتماعی و سیاسی در جامعه و حکومت تبلور می یابد؛ به گونه ای که افراد بدون اجبار و محدودیت با عمل به مسوولیت اخلاقی و وظایف اجتماعی، منافع خود و جامعه را دنبال می کنند.
پژوهش حاضر وضعیت هویت شهروندی را در بافت قدیم و جدید شهر کاشان و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار می دهد. به منظور اجرای این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و با تکیه بر مطالعات اکتشافی، ابعاد مساله تحقیق مشخص و بر مبنای آن پرسشنامه محقق ساخته تنظیم گردیده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۲۶۰ نفر تعیین شده و انتخاب نمونه ها بر اساس تکنیک نمونه گیری، سهمیه ای بوده است. نتایج توصیفی تحقیق حاکی از آن است که میانگین هویت شهروندی و همچنین پیوند اجتماعی در بین مردم بافت قدیم بیشتر از بافت جدید است و اعتماد اجتماعی در هر دو بافت در حد متوسط بوده است. بین هویت شهروندی و پیوند اجتماعی و همچنین اعتماد اجتماعی در هر دو بافت رابطه مستقیم وجود دارد. بین هویت شهروندی و میزان تحصیلات در بافت جدید و قدیم رابطه منفی وجود دارد؛ هر چند این رابطه در بافت جدید دارای شدت بیشتری است. در نهایت و از طریق رگرسیون در بافت قدیم، پیوند اجتماعی و در بافت جدید پیوند اجتماعی و تحصیلات، بیشترین اثر را بر هویت شهروندی داشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.