دانلود مقاله پیش گویی کننده های ابتلا به کمبود ویتامین D در سالمندان و ساکنان خانه های سالمندان شهر تبریز با استفاده از مدل رگرسیون استریوتایپ

0

مقاله پیش گویی کننده های ابتلا به کمبود ویتامین D در سالمندان و ساکنان خانه های سالمندان شهر تبریز با استفاده از مدل رگرسیون استریوتایپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: پیش گویی کننده های ابتلا به کمبود ویتامین D در سالمندان و ساکنان خانه های سالمندان شهر تبریز با استفاده از مدل رگرسیون استریوتایپ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسیون استریوتایپ
مقاله رگرسیون بخت های متناسب
مقاله ویتامین D
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: کریملو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدزاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کمبود ویتامین D یک مشکل مهم بهداشتی جامعه است که در افراد مسن شایع تر است و ممکن است در افراد مسن ساکن خانه سالمندان نیز بیشتر باشد. تاکنون مطالعات متعددی بر روی کمبود ویتامین D با استفاده از مدل های آماری موجود انجام شده است. در این مطالعه، به منظور یافتن عوامل خطر ساز مرتبط با کمبود ویتامین D در افراد مسن ساکن خانه سالمندان و مقایسه آن با افراد مسن خارج خانه سالمندان از روش رگرسیون بخت های متناسب و رگرسیون استریوتایپ استفاده شد.
روش بررسی: در یک مطالعه مورد – شاهدی با ۱۴۰ نفر سالمند ساکن خانه سالمندان و ۱۴۰ نفر سالمند خارج از خانه سالمندان وارد مطالعه شدند. در این مطالعه متغیر سطوح سرمی ۲۵ (OH) D به عنوان متغیر پاسخ، و متغیرهای سن، جنس، نمایه توده بدن، میزان مواجهه با نور آفتاب به عنوان متغیرهای پیشگو برای کمبود ویتامین D بررسی شدند. تحلیل های مربوط با استفاده از روش های رگرسیون بخت های متناسب و رگرسیون استریوتایپ و برآورد پارامترهای این دو مدل انجام شد. برای ارزیابی و مقایسه دو مدل مذکور از آماره انحراف (AIC) استفاده شد. نرم افزار Stata.9.1 برای انجام تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سطح سرمی ۲۵ (OH) D در افراد ساکن خانه سالمندان ۱۶٫۱۰±۱۶٫۶۵ ng/ml و در افراد خارج از خانه سالمندان ۳۹٫۶۲±۲۴٫۷۸ ng/ml بود(P=0.001) . شیوع کمبود ویتامین D (کمتر از ۲۰ ng/ml) در گروه ساکن خانه سالمندان ۷۵% و در گروه خارج خانه سالمندان %۲۳٫۸۷ افراد را شامل شد. با استفاده از مدل های رگرسیون بخت های متناسب و رگرسیون استریوتایپ، متغیرهای جنس، سن، نمایه توده بدن، میزان مواجهه با نور آفتاب و عضویت خانه سالمندان، برازش داده شد در هر دو مدل مربوطه متغیرهای گروه و میزان مواجهه با نورآفتاب معنادار شدند (p<0.001). مدل رگرسیون استریوتایپ شامل متغیر گروه (نسبت بخت برای رسته کمبود شدید برابر با ۴۲٫۸۵ و %۹۵:CI 9.93 – 185.67) و متغیر میزان مواجهه با نور آفتاب نور آفتاب (نسبت بخت برای رسته کمبود شدید برابر با ۰٫۷۱۷ و %۹۵:CI 0.642 – 0.792) بود.
نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع بالایی از کمبود ویتامین D در افراد سالمند خانه سالمندان نشان داده شد که میزان آن در مقایسه با افراد خارج از خانه سالمند بیشتر بود. به نظر می رسد رگرسیون استریوتایپ به عنوان یک روش جدید، در بین مدل های لوجستیک چندرسته ای، قابلیت خوبی برای غربالگری انواع بیماری از جمله بیماری کمبود ویتامین D دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.