دانلود مقاله چالش در پذیرش همودیالیز: بخشی از یک مطالعه نظریه زمینه ای

0

مقاله چالش در پذیرش همودیالیز: بخشی از یک مطالعه نظریه زمینه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: چالش در پذیرش همودیالیز: بخشی از یک مطالعه نظریه زمینه ای
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسایی مزمن کلیه
مقاله همودیالیز
مقاله پذیرش بیمار
مقاله پژوهش کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی‌ پرخیده‌
جناب آقای / سرکار خانم: اطاقی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: زاغری تفرشی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخت نصرآبادی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: میزان رشد بیماری کلیوی مرحله انتهایی در ایران از رشد جهانی بیشتر و حدود ۱۲ درصد در سال است. افراد تحت همودیالیز هم بواسطه بیماری کلیوی و هم بواسطه درمان همودیالیز متحمل فشارهای جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می شوند که پذیرش همودیالیز را برای آنان مشکل می سازد. با این حال پذیرش همودیالیز نقطه شروع سازگاری است. هدف مطالعه حاضر، تبیین چالش در پذیرش همودیالیز می باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر بخشی از یک مطالعه کیفی (نظریه زمینه ای) در رساله دکترا می باشد. اولین نمونه ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و نمونه های بعدی بر اساس یافته های پژوهش با نمونه گیری نظری انتخاب و تا اشباع داده ها (۲۴ نفر) ادامه یافت. جمع آوری داده ها با مصاحبه های نیمه ساختار یافته، ثبت های یادآور و یادداشت های عرصه انجام شد. مکان مطالعه بخش همودیالیز، بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران بود. تحلیل داده ها به روش اشتراس و کوربین صورت گرفت. دقت مطالعه با روش لینکلن و گوبا تایید و ملاحظات اخلاقی رعایت شد.
یافته ها: چالش در پذیرش همودیالیز با طبقات پذیرش ضرورت همودیالیز (با اجبار، بنابر تجربه و استدلال و بنابر هنجارهای اجتماعی) و عدم پذیرش ضرورت همودیالیز (به صورت ذهنی و عملی) با کدهای مربوطه پدیدار شد.
نتیجه گیری: افراد در گذار به همودیالیز در مورد پذیرش همودیالیز با چالش مواجه اند. آموزش، حمایت های فردی، خانوادگی و اجتماعی می توانند این چالش را با تغییر از عدم پذیرش (به صورت ذهنی یا عملی) یا پذیرش اجباری به پذیرش (بنابر تجربه یا استدلال و هنجارهای اجتماعی) حل نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.