دانلود مقاله کتابخانه ی عمومی با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی بین فرد و مکان

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عطیه ایرویژه دوست – کتابخانه ی عمومی با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی بین فرد و مکان
سیدمحمدرضا فاروقی – مربی معماری دانشگاه گیلان

چکیده:
در طراحی یک فضای عمومی خلق محیطی منطبق بر ویژگی های رفتاری و فرهنگی افراد نقش مؤثری در ایجاد حس مطلوب یا نامطلوب از آن مکان در فرد دارد. انسان همواره به گونه ای در پی تعامل با سایر افراد جامعه و هم نوعان خود و همچنین محیط پیرامون خویش است. لذا توجه به کیفیت فضایی محیط در ایجاد احساس خوشایند و مطلوب در فرد اثرگذار است. شاید بتوان گفت وظیفه ی یکی فضای عمومی، عمدتاً فراهم نمودن زمینه ای برای فعالیت ها و مشارکت های جمعی میان افراد است. کتابخانه ها نیز به عنوان یک فضای عمومی از این امر مستثنی نیستند. در این پژوهش چند نمونه از کتابخانه های موفق سراسر دنیا که به گونه ای در جهت تعامل فرد با این فضای عمومی گام برداشته اند و موجب ترغیب افراد در مراجعت به این فضا شده اند، نقد و بررسی شده است و برنامه ها و طرح های آنان به شکل کل و جزء دسته بندی و در قالب جداولی ارائه شده است. لذا با مشاهده نمونه ها در می یابیم که توجه به کیفیت طراحی این فضای عمومی چگونه می تواند، نقش بسزایی در ارتقاء سطح فکری و فرهنگی جامعه و همچنین کاهش جرایم در جامعه داشته باشد. در واقع خلق حس مکان و ایجاد دلبستگی فرد با این فضا می تواند به عنوان گامی مؤثر در ترغیب افراد جهت مراجعت به این فضا به شمار رود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.