دانلود مقاله گریزی بر روش های نوین کنترل آبشستگی در پایه پل ها

0

سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی خدابخشی – د انشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
احمد فرهادی – کارشناس مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
حمیدرضا باباعلی – دکتری عمران،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

همه ساله پل های زیادی در سراسر جهان به دلیل در نظر نگرفتن نقش عوامل هیدرولیکی در طراحی آنها تخریب می شوند.بهترین گواه این موضوع آسیب دبدن و تخریب تعداد ۷۱ پل در نیویورک طی سیلابهای بهاره سال ۷۸۹۱ و همچنین ۱۷ پل در سال ۷۸۹۱ در پنسیلوانیا ،ویرجینیا و غرب ویرجینیا در اثر آبشستگی می باشد.اقدامات پیشگیرانه آبشستگی به مشخصات هیدرولیکی و شرایط ژئو تکنیکی بستر رودخانه بستگی دارد.این اقدامات معمولا به عنوان محافظی برای بستر رودخانه و یا تقویت کننده آن )همچون سنگ چینی ،گابیون بندی و…( وروش های کنترل جریان،بخصوص روش های موثر بر گردابه نعل اسبی )استفاده از طوق ها ،شکاف ها ،کف بند و صفحات( طبقه بندی می شوند.در تحقیق حاضر سعی شده تا روش های نوین موثر بر کنترل جریان معرفی و تاثیر آنها بر عمق آبشستگی پایه پل ارزیابی می گردد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.