راهنمای انتخاب موضوع برای مقالات

0

اگر بخواهیم مقالهای تهیه کنیم باید موضوع را محدود نماییم به جنبه ی به خصوصی از جنگ با صلح نظریه گروه یا دسته یا طبقه ی معینی در اجتماع راجع به آن، نقش رادیو یا رادار در جنگ، اثرات عهدنامهای مشخص یا معاهدهای که در جنگ معینی زیر پا گذاشته شده،تأثیر وجود شخصی معین، یا چیزی در مورد احساس مردم در مورد جنگ با صلح به محض این که فکر نویسنده روی موضوع مشخصی به طور کلی متمرکز شد سابقه های ذهنی نویسنده   شروع به تمرکز می نمایند و به او کمک میکنند که پیش بینی کند چه اطلاعات دیگری مورد لزوم است و از چه جاهایی باید گردآوری شوند.

در مورد مقاله های طولانی فهرستی از کتابها، مجله ها و منابعی که می توان از میان آنها اطلاعات مربوط ولازم را سرجمع کرد تهیه میگردد. البته در بسیاری موارد نمی توان موضوع اصلی مقاله را محدود و مشخص کرد تا وقتی که مقداری در مورد آن مطالعه شود و مطالبی گردآوری گردد. تا وقتی که در مورد هدف یا موضوع نوشتهاش مطمئن نیست (فقط عنوان آن را در نظر گرفته ولی نمیداند چه باید بکند و چه چیزی را دنبال و اثبات نماید) بهترین راه این است که از دائرهالمعارف ها شروع کرده و در منابع گوناگون مطالعه کند و به جمع آوری مشخصات هر کتاب یا مقاله یا اثر دیگری که به کارش میآید بپردازد و سپس با بررسی اجمالی مطالب موجود – نه مطالعه  کامل آنها – اطلاعات کلی راجع به موضوع به دست آورده و عاقبت جنبه های محدودتری از موضوع به ذهنش خطور کند، ودتری از موضوع به دهنش u سپس می تواند مقصود و هدف خود را در یک جمله بنویسد و با آن که سئوال یا سئوال هایی طرح نماید که مقاله باید به آن پاسخ بدهد. این کار کمک زیادی به انجام مرحله های بعدی خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.