راهنمای نوشتن چکیده های تمام نما

0

در چکیده نباید معادلات (مگر این که آنها از یافته های اصلی مطالعه باشند)، فرمول ها، فهرست کتابها، جداول، شکل ها و … آورده شود. حتی نباید به آنها آدرس داده شود. در چکیده به وضوح باید مشخص گردد آزمایش در مزرعه یا گلخانه انجام شده است. در ارائه مواد و روش و گزارش نتایج باید از کلی گویی پرهیز شود. اگر نیاز به ارائه اعداد خاص در جایی از چکیده باشد، اعداد و ارقام ارائه شده باید بتوانند اطلاعات خوب و درستی را در اختیار خواننده قرار دهند. برای مثال اگر در آزمایش از دو سطح تیمار استفاده شده است، باید سطوح تیمار به طور دقیق بیان شود و مثلاً نباید نوشته شود :

«دو میزان فسفر»

بلکه باید این طور نوشته شود:

«میزان های ۴۰ و ۸۰ کیلوگرم فسفر در هکتار». همچنین در نوشتن چکیده باید از مقالات جدید استفاده شود. مشاهدات باید جدید باشد. در چکیده اصطلاحاتی مانند «بحث» و «کشف» معمولاً به ندرت به کار می روند. بنابر این در بحث و بخصوص در روش ها باید اظهارات و عقاید و نتیجه کلی بیان شود. چکیده در واقع در سطح دنیا به عنوان اولین قسمت دستنویس هر مقاله است که در طی فرایند داوری و تجدید نظر مقاله خوانده می شود، بنابراین از اهمیت اساسی برخوردار است. اگر محقق نتواند توجه داور را در چکیده جلب کند، ممکن است هدف وی در پذیرش مقاله با شکست مواجه شود. معمولاً یک چکیده خوب به دنبال یک مقاله خوب میآید، یک چکیده ضعیف خود پیشاپیش بیانگر معضل هایی است که در ادامه می آید. خیلی وقتها، داور ممکن است قضاوت نهایی خود را در باره یک نوشته با خواندن چکیده به تنهایی به پایان برساند. این می تواند به دلیل ناکافی بودن زمان برای توجه داور باشد (اغلب موارد).

اگر طبق تعریف، چکیده یک نوع فشرده و خیلی کوتاه از مقاله باشد، منطقی است که داور به یک داوری پیش از موقع برسد و به احتمال زیاد دراین نتیجه گیری و قضاوت داور هم می تواند صحیح باشد قوانین بالا برای چکیدههایی صادق است که در مجلات ادواری اصلی چاپ می شوند و اغلب بدون تغییر در سرویس های ثانویه (چکیدههای مختلف) می آیند. این نوع چکیدهها اغلب به نام چکیده تمام نما معروف هستند. روش نوشتن این چکیده به گونه ای طراحی شده است که مقاله را از طریق فشرده نمودن خلاصه می کند. در این نوع چکیده ابتدا باید مختصراً اهداف اصلی و دیدگاه تحقیق را بیان کرد، سپس روش به کار گرفته شده را تشریح نمود و در نهایت باید نتایج تحقیق و بحثهای اصلی را به طور خلاصه ارائه داد. نوع مرسوم دیگر چکیده، چکیده راهنما” (گاهی چکیده توصیفی نیز نامیده می شود) است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.