روش پرجاذبه برای ارائه سمینار

0

دانشجوباید شنوندگان خود را به عنوان استاد در نظر گیرد. تعداد زیادی از شنوندگان اطلاعات زیادی راجع به موضوع سمینار ندارند و با این روش برای کسی هم که اطلاعات کافی دارد، تا زمانی که وی به نحوی توضیح میدهد و با روش پرجاذبه ای مطلب را بیان می کند می تواند خسته کننده نباشد. دانشجو باید مطالب را مناسب با سن شنوندگان انتخاب کند. ارائه و انتخاب موضوعاتی برای سمینار که مناسب سن شنوندگان نباشد باعث می شود خیلی سریع شنوندگان از دست روند. موضوعات انتخاب شده برای سمینار باید برای شنوندگان کارایی داشته باشد و دانشجو قادر یاشد به موازات ارائه، شنوندگان را همراه با روند برنامه جلو برد. زبان دانشجو آنگاه مناسب است که مبین احساسی و سرشت وی باشد و به موضوع سمینار ارتباط داشته باشد.

دانشجو نباید درباره مطالب سنگین به طور عادی و در مورد مطالب پیش پا افتاده به طور سنگین و جدی صحبت کند. دانشجو باید کوشش کند بداند تعداد شنوندگان چند نفرند؟ دانشجو باید بداند آیا قرار است یک گروه کوچک و خودمانی متشکل از چهار همکار به سمینار وی گوش کنند یا وی قرار است در یک گردهمایی بزرگ مشکل از ۴۰۰ رقیب همکار به ایراد سمینار بپردازد. چه کسانی هستند؟ آیا آنها دانشگاهی هستند؟ تجار؟ افراد حرفه ای؟ افراد سیاسی؟ متخصصی (کارشناسی) یا غیر متخصصصی ؟ اغلب شنوندگان را باید بر اساس طبقات مختلف مورد خطاب قرار داد، دانشجو باید از قبل بداند چقدر اهمیت شنوندگان سمینار  پیش از این در مورد موضوع میدانند و چه انتظاری از وی دارند؟ بعضی از شنوندگان در مورد تخصصی دانشجو اطلاعات کافی دارند، در حالی که بعضی از آنها فقط از موضوع سمینار اطلاعات کلی دارند. همینطور ممکن است بعضی از آنها در مورد موضوع سمینار نیز کم بدانند یا اصلاً چیزی ندانند.

دانشجو باید مشخص کند که برای وی کدام متخصصں رو کندو چشم انداز کلی موضوع مورد نظر را و خلاصه ای از مطلب خود را برای بقیه حاضرین بیان کند. دانشجو باید بداند مخاطبین او چه انتظاری از سخن وی دارند و میخواهند چه اطلاعاتی، ایده هایی و یا تذکراتی را از سمینار وی به دست آورند.

دانشجو باید اهداف خود را برای مخاطبین تعریف کند، قبل از این که دانشجو شروع به آماده سازی خود برای ارائه سمینار کند، باید از خود بپرسد: چرا من این سمینار را ارائه می کنم؟ دانشجو باید در مورد اهداف بدیهی خود فکر کند و ایدهها و نظرات اصلی را انتخاب نموده، نسبت به تعریف اطلاعات حقیقی ضروری اقدام نماید. توصیه شده است دانشجو دورنمایی از مسأله مورد نظر و دور نمایی از یافته های موضوع خود را که همان چکیده یک سمینار شفاهی است از قبل آماده و در زمان سمینار ارائه نماید (یعنی مطلبی که میخواهد شنوندگان را در مورد آن si… کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.