ساده ترین روش دریافت اطلاعات و منبع اصلی تهیه ی منابع اطلاعاتی

0

اینترنت به عنوان ساده ترین روش دریافت اطلاعات و منبع اصلی تهیه ی منابع اطلاعاتی معرفی ۳۴-۵ www.pbs.com 3 آدرس. Publishing Business System til Juras. — است. با این حال مشکل این است که افراد علاقه مند به اطلاع خاص از آدرس URL مورد نظر .بیخبر هستند

مکان یاب منابع عمومی هر صفحه ای در وب دارای یک آدرس مشخص کننده انحصاری به نام مکانیاب منابع عمومی ” میباشد که آن را از صفحات دیگر متمایز میسازد. URL برای کاربر در زمان تصمیم اینکه آیا یک صفحه خاص مفید است یا خیر بسیار کمک کننده می باشد. این آدرس به کاربرد اطلاعاتی نظیر سازمان تهیه کننده سایت (محدوده) و راهنمایی های بیشتری در مورد اینکه آیا کاربر می تواند اطلاعات بیشتری را در داخل این سایت کسب نماید می دهد. اجزاء سازنده URL صفحات وب با کلمه //:http شروع می شود که همان پروتکل یا قاعدهای است که به برنامه مرورگر میگوید چگونه اطلاعات صفحه مورد نظر میتواند پردازش شود و روش ذخیرهسازی صفحه را مشخص می کنند.

نام پروتکل با / از قسمت لبه جدا می شود. سه حرف WWW بیان گراین است که این پرونده در حافظه جانبی یک سرویس دهنده وب قرار گرفته است. عبارت WWW.useit.com نام محدوده ” را مشخص می کند که گاهی اوقات می تواند با یک سری عدد مشخص گردد. قسمت بعدی راهنما و در نهایت نام فایل ذکر می شود. http://www.useit.com/alertbox/99ok4.html ti-3 useit آدرس سرویس دهنده را مشخص می کند و com نوع فعالیت سایت را تعیین  .به معنای تجاری می باشد com .می کند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.