سبکAPAچگونه تغییر میکند

0

در اینگونه موارد، سبک APA را بدین گونه تغییر دهید:

۱. اسامی کامل نویسندگان را به کار برید و دو نویسنده را با “and” [=  و ] از هم جدا کنید، نه با.”& “

۲. حرف اول تمامی لغات اصلی در عنوان را با حروف بزرگ بنویسید.

۳. عنوان مقاله را در علامت نقل قول قرار دهید.

۴. بعد از تاریخ انتشار، کاما بگذارید.

۵. در ارجاع دادن به یک ژورنال، برای جدا ساختن همه ی موارد از کاما استفاده کنید.

۶ زیر شماره ی جلد خط نکشید.

۷. قبل از شماره ی صفحه (یا صفحات)، “ص.” یا ” ص.ص ” نگذارید.

توجه: شکل این مدخل های بازرگانی / اقتصادی عموما بر اساس سبک و پیکره ی ژورنال بازاریابی و ژورنال تحقیقات بازاریابی می باشد.

 استفاده از سیستم شماره ای

سیستم شماره ای در علوم کاربردی (شیمی، علوم کامپیوتر، ریاضیات و فیزیک) و علوم پزشکی (پزشکی، پرستاری و بهداشت عمومی) کارآیی دارد. به عبارت ساده تر به جای آوردن سال و فهرست آثار استنادی که هر مدخل در آن به گونه ای شماره گذاری شده است که با استنادات درون متنی همخوانی داشته باشد، باید از یک شماره ی درون متنی استفاده کرد. نویسندگان در این رشته ها، نوشته های خود را با چند قانون عمومی که درباره ی همه ی علوم کاربردی صدق می کنند، مطابقت میدهند.بعد از تکمیل فهرستی از منابع، برای هر مدخل، عددی قرار دهید. یکی از این دو روش را برای شماره گذاری فهرست خود به کار برید: (۱) منابع را براساس حروف الفبا مرتب کرده و آنها را به صورت پشت سر هم شماره گذاری کنید (که البته در این حالت،اعداد در متن مقاله به صورت پشت سر هم نمی آیند)؛ یا (۲) از ترتیب الفبایی صرف نظر کنید و منابع را به همان توالی که در متن مقاله آمده اند شماره گذاری کنید که در این حالت، آن نظم و ترتیبی را که قبلا برای منابع استنادی به کار می بردید به هم می خورد. همیشه قبل از مدخل های کتابنامه، یک عدد دیده می شود. هنگامی که پیش نویس نامرتب خود را می نویسید، اعداد را به عنوان استنادهای درون متنی به کار برید. قطعا می توانید اعداد را همراه با نام نویسنده معتبر نیز به کار برید. در هر دو صورت، اعداد به عنوان ارجاع اصلی به منبع – همان طور که در پایان مقاله فهرست می شوند – مورد استفاده قرار می گیرند. اگر از منبعی نقل قولی ذکر می کنید شماره ی صفحات را به مدخل کتابنامه اضافه کنید (مثال ها را در فهرست منابع زیر ملاحظه کنید) و یا شماره ی صفحات را به استنادهای درون متنی خود بیفزایید. از قوانین زیر پیروی کنید: ۱. شماره را به تنهایی یا همراه با نام (های) منبع، درون پرانتز (۱) یا کروشه [۲] قرار دهید. با این حال، در ژورنال های چندین رشته، از اعداد بالا نویس شده استفاده می شود.

۲. اگر ساختار جمله به گونه ای است که نیازی به ذکر نام نویسنده ی معتبر نیست، یکی از دو روش زیر را به کار گیرید: الف) فقط عدد را در یک پرانتز (یا کروشه) بیاورید و یا از عدد بالا نویس شده استفاده کنید. ب) هم نام و هم عدد را درون پرانتز قرار دهید.

۳. اگر لازم است، اطلاعات خاصی به مدخل اضافه کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.