سرعت ارائه ی مطالب در سمینار

0

* اجازه ندهید وسایل بصری موجب حواس پرتی مخاطبین گردد. تا زمان شروع سمینار و آمادگی برای استفاده از وسایل کمکی، آنها را نشان ندهید. وقتی کار سمینار تمام شد، آن را خاموش کنید و مجدداً به عنوان و یا اسلاید پایانی برگردید.

*- دانشجو باید اسلایدهای پشتوانه همراه داشته باشد. چند اسلاید اضافه (که در فهرست اصلی جواب دهید. به عنوان مثال سؤالاتی در مورد ایدههای اصلی کار، خلاصه ای از روش ها و کارهای بعلی۔ مهمترین چیزی که باعث می شود شنوندگان قادر به شنیدن واضح مطالب ارائه شده توسط دانشجو باشند کیفیت صدا است. دانشجو باید هنگامی که به شنوندگان پشت می کند به طور مثال وقتی روی خود را به طرف تخته سیاه می کند کمی بلندتر صحبت کند. دانشجو به طور معمول در طول سخنرانی باید سعی کند که صدای خود را تغییر دهد، در این صورت صدای وی برای شنوندگان جالب تر خواهد بود. دانشجو میتواند حداقل از سه راه تغییر صدا داشته باشد.

سرعت

دانشجو برای لحظهای مکث کند. زیر و بمی صدا دانشجو می تواند زیر و بمی صدای خود را تغییر دهد. وی می تواند آهنگ صدای خود را بالا یا پایین ببرد. درجه صدا دانشجو می تواند یا صدای معمولی، بلند و یا آرام صحبت کند. پایین آوردن صدا و آرام صحبت کردن می تواند باعث جلب توجه شنوندگان به سخنران شود. بهترین نکته این است که دانشجو نباید یکنواخت صحبت کند. اگر دانشجو در تمام طول سمینار یکنواخت و با یک صدا صحبت کند، باعث میشود شنوندگان خوابآلوده شوند. گویش زبان دانشجو آنچه را که تصمیم دارد بگوید باید به زبان کتابی نباشد. .

علامت گذاری

. وقتی فردی رانندگی میکند میداند که در کدام راه است چون هر راهی یک نام و یک شماره دارد. هر شهری هم نام دارد و هر خانه ای هم پلاکی دارد. اگر فردی در جلوی خانه پلاک ۱۰۰ متوقف شود، به راحتی می تواند به طرف پلاک ۵۰ برگردد و یا به طرف خانه پلاک ۱۵۰ برود. برای یافتن راه ها می توان از تابلوها، اطلس و نقشه استفاده کرد. در سمینار نیز شنوندگان میخواهند بدانند که کجا هستند، مبحث بعدی چیست. به چنین کار دانشجو اصطلاحاً تکنیک علامت گذاری گفته می شود. دانشجو باید در مقدمه به شنوندگان چارچوب برنامه و ساختار سمینار خود را گوشزد کند، دانشجو ممکن است چارچوب برنامه را در قالب جملاتی نظیر من میخواهم

شرحی در مورد موقعیت اروپا، شروع نموده، پس از آن در مورد برخی پیروزی هایی که این کشور در آسیا کسب کرده بحث نمایم و بعد می خواهم نگاهی به فرصتهایی که باعث توسعه بیشتر آفریقا می شود انداخته و در آخر کار مروری بر مطالب ارائه شده داشته باشیم و در نهایت چند پیشنهاد ارائه نمایم. بعد از ارائه مطالب فوق، دانشجو ادامه برنامه سمینار خود را چنین طراحی می کند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.