شناخت کلی از شرایط و نکات یک ترجمه پسندیده

0

ویژگی های ترجمه ی خوب در کتاب «برسمند سخن» نیز شرایط و نکات یک ترجمه  پسندیده، زیبا و مورد قبول همگان را چنین می شمارد:

۱ – تا آنجا که ممکن است، از اصل بهره  بیشتری داشته باشد.

۲- وفاداری مترجم به برگرداندن عین متن اصلی محقق باشد.

۳- روح و حقیقت مطالب کتاب، مورد درک مترجم واقع شده و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی با دقت و هوشیاری به زبان دیگر منتقل شده باشد.

۴- دارای انشایی روان و شیوا باشد و کلمات و اصطلاحات، با دقت تمام برگزیده شده باشد، جمله ها کوتاه، بیان ساده و بدون پیچیدگی لفظی و معنوی باشد.

۵ – نکات نادرست، بدون تحقیر و استهزای مؤلف، در حاشیه ذکر شود و در پایان هر مورد (م) که مخفف «مترجم» است گذارده الله.

۶- نکات مبهم یا ناآشنا و اصطلاحات مختلف علمی، فنی، ادبی، هنری و… برای خوانندگان در حاشیه توضیح داده شود.

۷- مختصری از شرح احوال و آثار نویسنده برای اطلاع خوانندگان در آغاز کتاب قرار گیرد.

۸- مأخذ شرح احوال مؤلف و توضیحات مترجم ذکر شود.

از آنجا که مرحله  نخست در هر ترجمه، «فهم و درک» مطلب متن اولی است، بیشترین تأکید را روی درست و دقیق فهمیدن متن باید داشت و مطمئن شد که محتوا را خوب فهمیدهایم، آنگاه شروع به ترجمه کنیم. از این رو بهتر است قبل از آغاز کار، یک بار متن اولیه را بخوانیم تا در فضای کلی آن قرار بگیریم. این به درستی ترجمه کمک میکند. گاهی فهم یک متن، درگرو فهم یک واژه  کلیدی است و بدون درک آن، متن در ابهام می ماند و گشوده شدن آن، قفل کل جمله را می گشاید و نوع معنی کردن و فهم درست آن، سمت و سوی کل جمله را تعیین می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.